Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGKiM.271.2.2022.WJa III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” z podziałem na dwie części: - Część 1 – dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.* - Część 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.*

Wiktor Janicki
Urząd Miasta Puck
Deadlines:
Published : 19-01-2022 15:48:00
Placing offers : 27-01-2022 10:00:00
Offers opening : 27-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
!SWZ 271.2 2022 WJa.pdf pdf 849.09 2022-01-19 15:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.56 2022-01-19 15:48:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.doc doc 404 2022-01-19 15:48:00 Proceeding
!Wyjaśnienia dot. SWZ z dnia 24 01 2021 r_.pdf pdf 188.27 2022-01-24 15:12:31 Public message
! Informacja z otwarcia ofert 27 01 2022 r.pdf pdf 257.2 2022-01-27 17:59:48 Public message
!Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty odrzuceniu ofert.pdf pdf 263.24 2022-02-09 10:07:48 Public message

Announcements

2022-02-09 10:07 Wiktor Janicki Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert/ odrzuceniu oferty

!Informacja o wyborz [...].pdf

2022-01-27 17:59 Wiktor Janicki Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 01 2022 r.

! Informacja z otwar [...].pdf

2022-01-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 283 500,00 zł gross ( Część 1: 171 150,00 zł Część 2: 112 350,00 zł )
2022-01-25 11:04 Wiktor Janicki Puck, dnia 25 01 2022 r.
Zamawiający
Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13

Znak sprawy: RGKiM.271.2.2022.WJa.


WYKONAWCY
uczestniczący w postępowaniu.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) – dalej ustawy Pzp, na dostawy pn.:
III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części:
- Część 1 – dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.
- Część 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SWZ).1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ złożonych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

WNIOSEK 1

Pytanie/wniosek 1

Dziękuję za wyjaśnienia ale ciężko będzie dopasować kolory korpusów od różnych producentów, może zwyczajnie zrezygnować z mebli z mojebambino.pl na rzecz jednego producenta, z tym że szerokość standardowa szafek jest 80 cm a nie jak tam 82 cm. Żaden z producentów nie używa też płycin w kolorze klon czy buk.Są one zwyczajnie niemodne :-) Może któraś z kombinacji z linku by odpowiadała?
http://www.bogfran.pl/index.php?s=6&lang=Pl&KategoriaId=1&SystemId=186

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zmiany barwy mebli kuchennych w odcieniach zbliżonych do koloru klonu czy buku oraz odstępstwo wymiarowe szerokości standardowych szafek, tu 80 cm.
Zamawiający podkreśla, że SWZ nie wskazuje ani nie rekomenduje żadnych producentów ani marek dostawców mebli czy innych elementów przedmiotowego zamówienia.

2. WYJAŚNIENIA NIE POWODUJĄ ZMIANY OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1) Termin składania ofert, termin otwarcia ofert i okres związania ofertą nie ulegają zmianie
2) Miejsce składania i otwarcia ofert, forma elektroniczna poprzez Platformę zakupową oraz zalecenie Zamawiającego o wpłacie wadium w formie pieniężnej na co najmniej jeden dzień roboczy przed wskazanym terminem składania ofert, nie ulegają zmianie.
2022-01-24 15:12 Wiktor Janicki Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

!Wyjaśnienia dot. SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339