Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ/RPLD ODW/9/2021 Opracowanie merytoryczne broszury oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Deadlines:
Published : 19-01-2022 14:45:00
Placing offers : 27-01-2022 10:00:00
Offers opening : 27-01-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu ODW_9_2021.pdf pdf 125.55 2022-01-19 14:45:00 Proceeding
SWZ_opracowanie_wydruk_broszury_ODW9_2021.pdf pdf 340 2022-01-19 14:45:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_09_2021.zip zip 1780.83 2022-01-19 14:45:00 Proceeding
informacja_art. 222ust.4_ODW_09_2021.pdf pdf 197.87 2022-01-27 10:09:42 Public message
informacja z otwarcia ofert_ODW_09_2021.pdf pdf 202.05 2022-01-27 14:39:48 Public message
informacja o wyborze_ODW_09_2021.pdf pdf 204.61 2022-02-16 12:43:11 Public message
punkty_ODW_09_2021.pdf pdf 107.03 2022-02-16 12:43:11 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu_ODW_09_2021.pdf pdf 199.05 2022-02-16 12:43:45 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania_BZP_ODW9_2021.pdf pdf 76.49 2022-03-01 07:47:03 Public message

Announcements

2022-03-01 07:47 Agnieszka Jędrzejczak Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-16 12:43 Agnieszka Jędrzejczak Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. 2 zamówienia

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-02-16 12:43 Agnieszka Jędrzejczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1 zamówienia wraz z punktacją przyznaną ofertom

informacja o wyborze [...].pdf

punkty_ODW_09_2021.p [...].pdf

2022-01-27 14:39 Agnieszka Jędrzejczak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 10:09 Agnieszka Jędrzejczak Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja_art. 222u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 275