Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPW.272.5.2022 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Jadów.

Ewa Łuczyk
Powiat Wołomiński Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-01-2022 14:58:00
Placing offers : 27-01-2022 10:00:00
Offers opening : 27-01-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 5.pdf pdf 103.53 2022-01-19 14:58:00 Proceeding
swz 5.pdf pdf 503.38 2022-01-19 14:58:00 Proceeding
Warunki techniczne Jadów.doc doc 143.5 2022-01-19 14:58:00 Proceeding
5.docx docx 35.4 2022-01-24 16:46:09 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 101.13 2022-01-27 12:12:53 Public message
zawiadomienie.docx docx 18.38 2022-02-14 11:31:44 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 123.76 2022-01-27 10:00:00 Public message

Announcements

2022-02-14 11:31 Ewa Łuczyk Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

zawiadomienie.docx

2022-01-27 12:12 Ewa Łuczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-01-27 10:00 Buyer message Informacja o maksymalnej kwocie na realizacje zamowienia

informacja_o_maksyma [...].pdf

2022-01-24 16:46 Ewa Łuczyk Formularze w wersji edytowalnej

5.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 314