Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZPZLO/Z-01/2022 KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 4

Deadlines:
Published : 19-01-2022 17:33:00
Placing offers : 28-01-2022 10:00:00
Offers opening : 28-01-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w imieniu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer informujemy o postępowaniu zainteresowanych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej kwoty 130 tys. zł netto i ma na celu uzyskanie oferty na konserwację dźwigu osobowego znajdującego się w Przychodni Rejonowej nr 4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub unieważnieniem postępowania bez podawania przyczyny bez prawa dochodzenia roszczeń przez Wykonawców.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie umowy w celu jej zawarcia.

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 1605.05 2022-01-19 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Opis techniczny.pdf pdf 660.73 2022-01-19 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1337.1 2022-01-19 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Oferta.pdf pdf 398.81 2022-01-19 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Umowa.pdf pdf 2302.02 2022-01-19 17:33:00 Proceeding
1. Odpowiedzi na zadane pytania + przesunięcie terminu składania ofert.docx docx 17.1 2022-01-27 08:17:05 Public message
2. poprawiony wzór umowy.pdf pdf 2333.55 2022-01-27 08:17:05 Public message
KONSERWACJA DŹWIGU PR4 - zestawienie ofert.pdf pdf 360.44 2022-02-07 08:15:20 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 311.44 2022-02-16 09:02:30 Public message

Announcements

2022-02-16 09:02 Marek Lancares Zamawiający informuje o unieważnieniu przeprowadzonego postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-02-07 08:15 Marek Lancares Informacja z otwarcia ofert

KONSERWACJA DŹWIGU P [...].pdf

2022-01-27 08:17 Marek Lancares Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Poprawiony wzór umowy.

1. Odpowiedzi na zad [...].docx

2. poprawiony wzór u [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 281