Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-4418/2021 Świadczenie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Deadlines:
Published : 19-01-2022 18:23:00
Placing offers : 03-02-2022 09:30:00
Offers opening : 03-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_4418-21.pdf pdf 123.55 2022-01-19 18:23:00 Proceeding
SWZ_4418-21.pdf pdf 613.37 2022-01-19 18:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_4418-21.zip zip 22227.02 2022-01-19 18:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie_4418-21.pdf pdf 37.41 2022-01-26 15:51:07 Public message
Przedłużenie Terminu_4418-21.pdf pdf 219.91 2022-01-26 15:51:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie II_4418-21.pdf pdf 47.21 2022-01-28 12:37:05 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_4418-21.pdf pdf 441.08 2022-01-28 12:37:05 Public message
Wzór umowy_4418-21 - WERSJA POPRAWIONA.pdf pdf 431.44 2022-01-28 12:37:05 Public message
Zmiana treści SWZ_4418-21.pdf pdf 257.55 2022-01-28 12:37:05 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II_4418-21.pdf pdf 225.44 2022-01-31 14:47:28 Public message
Wzór umowy_4418-21_wersja_31.01.22.pdf pdf 434.29 2022-01-31 14:47:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert_4418-21.pdf pdf 227.4 2022-02-03 11:07:29 Public message
WYNIKI_4418-21.pdf pdf 224.78 2022-02-14 09:37:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku_4418-21.pdf pdf 65.2 2022-02-16 09:30:37 Public message

Announcements

2022-02-16 09:30 Maciej Młynarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2022-02-14 09:37 Maciej Młynarczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYNIKI_4418-21.pdf

2022-02-03 11:07 Maciej Młynarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-03 07:39 Maciej Młynarczyk Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.) - Zamawiający udostępnia informację, o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 332 592,00 złotych.
2022-01-31 14:47 Maciej Młynarczyk Wyjaśnienia treści SWZ II oraz poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ (wzór umowy)

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wzór umowy_4418-21_w [...].pdf

2022-01-28 12:37 Maciej Młynarczyk Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ
Poprawiona wersja wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SWZ)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wzór umowy_4418-21 - [...].pdf

Zmiana treści SWZ_44 [...].pdf

2022-01-26 15:51 Maciej Młynarczyk UWAGA! Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedłużenie Terminu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 357