Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Ściegiennego10 w Kamiennej Górze

Piotr Kepesz
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 20-01-2022 10:55:00
Placing offers : 27-01-2022 08:45:00
Offers opening : 27-01-2022 08:50:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze, prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonych do formularza dokumentach.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 75 6455125.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 947.93 2022-01-20 10:55:00 Proceeding
Załącznik do opisu przedmiotu zamóienia - lokalizacja.jpg jpg 550.97 2022-01-20 10:55:00 Proceeding

Announcements

2022-02-01 09:55 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności zmuszony jest odstąpić od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze.
Mając na uwadze powyższe, unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.
2022-01-27 14:12 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
1. ENERGOKON-PLUS sp. z o.o. z Sosnowca – cena brutto: 25 891,50 zł
2. DPPROJEKT Damian Domański – cena brutto: 49 500,00 zł
3. Studio Projektu Budowlanego FILAR z Piły – cena brutto: 10 332,00 zł
4. MIASTO PROJEKT z Łęczycy – cena brutto: 12 380,00 zł
5. PROGRESBUD sp. z o.o. z Chrzanowa – cena brutto: 13 751,40 zł
6. RW PROJEKT sp. z o.o. z Katowic – cena brutto: 13 776,00 zł
7. PAVO Projekt sp. z o.o. z Wrocławia – cena brutto: 50 184,00 zł
8. ABK-PROJEKT – oferta wycofana przez Wykonawcę.
Do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez Studio Projektu Budowlanego FILAR z ceną brutto: 10 332,00 zł. Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza ekonomicznie.
2022-01-25 13:54 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:
Pytanie nr 1. Czy budynek jest zamieszkały?
Odpowiedź na pytanie nr 1. W budynku nadal zamieszkują 2 rodziny, mieszkania zostaną udostępnione do inwentaryzacji.
Pytanie nr 2. Czy Zamawiający udostępni cały budynek do wykonania ewentualnej inwentaryzacji?
Odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający udostępni cały budynek do wykonania inwentaryzacji.
2022-01-25 13:14 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie nr 1. W treści Zapytania Ofertowego w akapicie "Wykonawca winien sporządzić dokumentację zgodnie z (...)" wskazano, konieczność wykonania dokumentacji m.in. zgodnie z wynikami badań geotechnicznych - czy przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań geotechnicznych ?
Odpowiedź na pytanie nr 1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania badań geotechnicznych.

Pytanie nr 2. W tym samym akapicie jest wskazano również branżowe warunki techniczne i wszelkie uzgodnienia - czy przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie warunków technicznych odłączenia obiektu od sieci medialnych ?
Odpowiedź na pytanie nr 2. Nie należy uzyskiwać warunków technicznych odłączenia obiektu od sieci medialnych.

Pytanie nr 3. Proszę o wyjaśnienie zapisu §1 ust 3.7 wzoru umowy - czy za niezbędną decyzję Zamawiający uznaje decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę ? jeśli tak - okres wykonania zamówienia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę jest zdecydowanie za krótki i zasadne jest jego wydłużenie.
Odpowiedź na pytanie nr 3. Zgodnie z zapisami umowy §5 ust. 1 lit. j) do obowiązków Wykonawcy należy złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej bez uzyskiwania pozwolenia na budowę.
2022-01-21 07:37 Piotr Kepesz Zamawiający informuje, że do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:
Pytanie nr 1. Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku/budynków?
Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku.
Pytanie nr 2. Czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków?
Odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający informuje, że obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 1 service - (0)
2 Nadzór autorski Pełnienie 1 nadzoru autorskiego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Proszę potwierdzić wpisując "Dysponuję" i załączyć skan uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 323