Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: medyczne zabezpieczenie działań policyjnych

Renata Rzadkiewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 20-01-2022 13:20:00
Placing offers : 26-01-2022 12:11:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Poznaniu nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Poznaniu prawidłowo wystawionej faktury.
7.
Wykonawca winien zapoznać się z załączonym „Ogłoszeniem o zamówieniu” oraz projektem umowy, który akceptuje.
8. KWP w Poznaniu zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Poznaniu.
9. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Kryterium oceny: Najniższa cena - 100%Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
scan_842610_2022-01-20-11-40-59.pdf pdf 1625.13 2022-01-20 13:20:00 Proceeding
oferta 2.odt odt 19.81 2022-01-20 13:20:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zabezpieczenie działań policyjnych Zespół "P" - 320 pc. - (0)
2 Zabezpieczenie działań policyjnych Zespół "S" - 20 pc. - (0)
3 Kilometry do usługi - 2000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

oferta 2.odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - po otrzymaniu zamówienia z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 projekt Umowy - Wykonawca zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 rejestr podmiotów leczniczych - Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
6 Środek transportu uprzywilejowanego - Dysponowanie środkami transportu uprzywilejowanego. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
Unlock the form

The number of page views: 106