Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.33.2022 Odnowienie licencji i subskrypcji dla urządzeń Fortinet oraz zakup i dostawa dodatkowych urządzeń wraz z licencjami

Łukasz Kamiński
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Zespół Informatyki
Deadlines:
Published : 20-01-2022 12:31:00
Placing offers : 26-01-2022 12:00:00
Offers opening : 26-01-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 604 563 700;  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa_ZI.1.2022.U.1_v2.doc doc 67 2022-01-20 12:31:00 Proceeding
umowa_ZI.1.2022.U.2_v2.doc doc 64 2022-01-20 12:31:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 566.7 2022-01-20 12:31:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 296.14 2022-01-20 12:31:00 Proceeding

Announcements

2022-01-24 17:00 Łukasz Kamiński UWAGA: Na podstawie pytania z dnia 24.01.2022 r. o możliwe, ze względu na długie terminy dostaw, przedłużenie okresu dostawy urządzeń według załączonego dokumentu OPZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian:

1. W dokumencie zapytania ofertowego Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia z daty 31.01.2022 r. na zapis: "do dnia 31.01.2022 r. - dostawa licencji, 28 dni od dnia podpisania umowy - dostawa nowego sprzętu".
2. Zmiana zapisów umowy ZI/1/2022/U/1 w paragrafie 2, Zamawiający zastępuje treść: "Wykonawca dostarczy i wykona przedmiot umowy w całości w 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………." na następującą treść: "Wykonawca dostarczy i wykona przedmiot umowy w całości w 28 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………….".

W zawiązku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 25.01.2022 godzina 12:00 na dzień 26.01.2022 godzina 12:00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 FortiGate-40F Dostawa urządzenia wraz z licencją i gwarancją producenta Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) na okres jednego roku. 1 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
2 FortiAP-U321EV Dostawa urządzeń wraz z licencją i gwarancją producenta 24x7 FortiCare Contract na okres jednego roku. 5 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
3 FortiSwitch-108F Dostawa urządzeń wraz z licencją i gwarancją producenta 24x7 FortiCare Contract na okres jednego roku. 3 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
4 FortiSwitch-108F-FPOE Dostawa urządzeń wraz z licencją i gwarancją producenta 24x7 FortiCare Contract na okres jednego roku. 2 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
5 FortiGate-600E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) 2 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
6 FortiGate-30E Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) 3 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
7 FortiAnalyzer-VM Support 24x7 FortiCare Contract 1 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
8 FortiAP-320C Support 24x7 FortiCare Contract 8 pc. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800, Pruszków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Realizacja zamówienia: - do dnia 31.01.2022 r.: licencje, - 28 dni od dnia podpisania umowy: dostawa nowego sprzętu Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 188