Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-9/PGK/2022 Przeglądy, naprawa, opróżnianie i czyszczenie podczyszczalni wód deszczowych na terenie gmin Milicz i Żmigród w 2022 roku

Deadlines:
Published : 21-01-2022 08:02:00
Placing offers : 26-01-2022 13:00:00
Offers opening : 26-01-2022 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i załączenia formularza ofertowego stanowiącego załącznik do postępowania. Łączna kwota ofertowa brutto przeniesiona na platformę zakupową powinna zawierać łączna kwotę ofertową brutto za wykonanie całości zamówienia (2 przeglądy, naprawy i czyszczenie w ciągu roku - zgodnie z OPZ).

W przypadku braku wypełnionego załącznika oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć ważną Decyzje na mocy której wykonuje swoją działalność w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ separatory 2022.docx docx 23.47 2022-01-21 08:02:00 Proceeding
Umowa separatory wzór.rtf rtf 101.57 2022-01-21 08:02:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe formularz.xlsx xlsx 14.55 2022-01-21 08:02:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe formularz.xlsx xlsx 14.55 2022-01-21 08:02:00 Criterion
Zestawienie ofert.xlsx xlsx 11.31 2022-01-26 14:00:05 Public message

Announcements

2022-02-17 09:29 Iga Pawlak Zamawiający informuje iż najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyła firma "AWAS - SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Oferta otrzymała 100% w kryterium cena a także spełnia wszystkie warunki postępowania.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w ustalonym przez obie strony terminie.
2022-01-26 14:00 Iga Pawlak Zamawiający w załączeniu przekazuje zestawienie ofert jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

Zestawienie ofert.xl [...].xlsx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeglądy, naprawa, opróżnianie i czyszczenie podczyszczalni wód deszczowych na terenie gmin Milicz i Żmigród w 2022 roku Zgodnie z OPZ za całość wykonanych prac Kwota przeniesiona z formularza stanowiącego załącznik do postępowania 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zapytanie ofertowe f [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie OPZ i wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Decyzje wymagane prawem na prowadzenie działalności w zakresie zapytania ofertowego - Załączyć Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 133