Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.271.1.2022 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Gorlice poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Karolina Maniak
Urząd Gminy Gorlice
Deadlines:
Published : 20-01-2022 15:52:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RG.271.1.2022 - SWZ.pdf pdf 468.49 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 102.46 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 122 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 119 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
RG.271.1.2022 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 179.96 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 74.5 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 119.5 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 16.36 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 120 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Przedmiary robót.7z 7z 33875.7 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Zadanie 1.7z 7z 374780.25 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Zadanie 2 .7z 7z 1501.9 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa Zadanie 3.7z 7z 28226.74 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Dokumentacja projektowa Zadanie 4.7z 7z 58405.78 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Dokumentacja projektowa Zadanie 5.7z 7z 344225.06 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Dokumentacja projektowa Zadanie 6.7z 7z 187787.31 2022-01-20 15:52:00 Proceeding
RG.271.1.2022 - SWZ po modyfikacji.pdf pdf 454.55 2022-02-03 15:52:07 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy po modyfikacji.pdf pdf 475.77 2022-02-03 15:52:07 Public message
RG.271.1.2022 - Modyfikacja SWZ.pdf pdf 124.34 2022-02-03 15:52:07 Public message
RG.271.1.2022 - Wyjaśnienie treści SWZ (1).pdf pdf 178.65 2022-02-03 15:57:19 Public message
RG.271.1.2022 - Wyjaśnienie treści SWZ (2).pdf pdf 122.28 2022-02-07 08:56:56 Public message
RG.271.1.2022 - Wyjaśnienie treści SWZ (3).pdf pdf 128.05 2022-02-08 09:55:48 Public message
RG.271.1.2022 - Wyjaśnienie treści SWZ (4).pdf pdf 134.73 2022-02-09 08:57:37 Public message
RG.271.1.2022 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 141.8 2022-02-11 11:00:34 Public message
RG.271.1.2022 - Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 128.88 2022-03-14 10:45:53 Public message

Announcements

2022-03-14 10:45 Karolina Maniak Informacja o wyborze oferty

RG.271.1.2022 - Info [...].pdf

2022-02-11 11:00 Karolina Maniak Informacja z otwarcia ofert

RG.271.1.2022 - Info [...].pdf

2022-02-11 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10 316 000,00 zł.
2022-02-09 08:57 Karolina Maniak W załączeniu odpowiedzi na pytania (4) dotyczące treści SWZ

RG.271.1.2022 - Wyja [...].pdf

2022-02-08 09:55 Karolina Maniak W załączeniu odpowiedzi na pytania (3) dotyczące treści SWZ

RG.271.1.2022 - Wyja [...].pdf

2022-02-07 08:56 Karolina Maniak W załączeniu odpowiedzi na pytania (2) dotyczące treści SWZ

RG.271.1.2022 - Wyja [...].pdf

2022-02-03 15:57 Karolina Maniak W załączeniu odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

RG.271.1.2022 - Wyja [...].pdf

2022-02-03 15:52 Karolina Maniak Zamawiający informuje, że zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 5 do SWZ.
Informację o zakresie zmian oraz zmodyfikowane dokumenty znajdują się w załączeniu.

RG.271.1.2022 - SWZ [...].pdf

Załącznik nr 5 do SW [...].pdf

RG.271.1.2022 - Mody [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 1582