Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7 opeartów ZRID

Radosław Chechłacz
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Deadlines:
Published : 21-01-2022 14:18:00
Placing offers : 26-01-2022 23:59:00
Offers opening : 27-01-2022 00:04:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Pruszków, dnia 21 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

 

Przedmiot zamówienia (zakres prac):

Wykonanie siedmiu operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wywłaszczony na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:    

Decyzja ZRID nr 6/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

1. Działka nr ew. 163/4, o pow. 0,0335 ha, z obr. 8 ul. Mokra, Opacz – Kolonia, gm. Michałowice;


Decyzja ZRID nr 2/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku

2. Działka nr ew. 154/20, o pow. 0,0004 ha,  z obr. 07 ul. Norwida w Piastowie;


Decyzja nr 11/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku

3. Działka nr ew. 94/3, o pow. 0,1107 ha, z Dawidy, ul. Złote Łany, gm. Raszyn

Decyzja ZRID nr 15 /2019

4. Nieruchomość położona we wsi Sokołów – obr. 15 w gminie Michałowice, ul. Sąsiedzka oznaczona na mapie z projektem podziału nieruchomości jako dz. nr ew. 332/5 o pow. 359 m2 - KW WA1P/00014128/1, 


Decyzja ZRID nr 19/2019 z dnia 10 października 2019 roku

5. Działka nr ew. 65/20 o pow. 0,0198 ha z obr. 7 w Pruszkowie ul. Zdziarska i Słonecznikowa

Decyzja ZRID nr 19/2018 z dnia 27.12.2018 r. ul. Gromadzkiej na odcinku od ul. Sokołowskiej do końca działki 268/3 wraz z rozbudową części drogi powiatowej ul. Sokołowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Gromadzką

6. Nieruchomość położona w Sokołowie, oznaczona na mapie z projektem podziału nieruchomości jako dz. nr ew. 216/8 o pow. 213 m2 - KW WA1P/00111394/6,

7. Nieruchomość położona w Sokołowie, oznaczona na mapie z projektem podziału nieruchomości jako dz. nr ew. 216/10 o pow. 250 m2 - KW WA1P/00085699/2,

 

Termin realizacji zamówienia: 31 marca 2022 roku.

Cena oferty.

W cenę należy wliczyć wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, transportu, ubezpieczenia, przechowania, materiałów, eksploatacji, itp., a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można poprzez platformę zakupową openNexus, dostępną pod adresem platformazakupowa.pl.

Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 26 stycznia 2022 r. (środa), godz. 23:59.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór oferty.docx docx 12.04 2022-01-21 14:18:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 7 operatów - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 189