Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.271.1.3.2022 Zakup płyt betonowych „JOMB”.

Klaudia Oleksińska
Gmina Górowo Iławeckie
Deadlines:
Published : 21-01-2022 14:26:00
Placing offers : 10-02-2022 12:00:00
Offers opening : 10-02-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.16 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 348 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 70.5 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -oświadczenie o niepodleganiu.doc doc 54.5 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 grupa kapitałowa.doc doc 30.5 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy.docx docx 22.44 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 A do SWZ Oświadczenie art.117 ust. 4.docx docx 21.18 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostęniającego zasoby.doc doc 31.5 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ harmonogram dostaw.doc doc 38.5 2022-01-21 14:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 45.71 2022-02-10 13:03:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.86 2022-02-14 13:58:25 Public message

Announcements

2022-02-14 13:58 Klaudia Oleksińska Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-10 13:03 Klaudia Oleksińska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 12:03 Klaudia Oleksińska Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznacza 200 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 295