Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDG.271.1.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice

Radosław Sieracki
Gmina Włoszakowice Department: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
Deadlines:
Published : 21-01-2022 15:37:00
Placing offers : 18-02-2022 09:00:00
Offers opening : 18-02-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 575.79 2022-01-21 15:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.35 2022-01-21 15:37:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 235.47 2022-01-21 15:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 233632.19 2022-01-21 15:37:00 Proceeding
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1.pdf pdf 263.54 2022-02-02 17:28:51 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 2.pdf pdf 237.41 2022-02-07 18:59:00 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy-modyfikacja z dnia 7.02.2022.pdf pdf 433.56 2022-02-07 18:59:00 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 3.pdf pdf 266.76 2022-02-08 18:21:39 Public message
SWZ - modyfikacja z dnia 8.02.2022.pdf pdf 576 2022-02-08 18:21:39 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.33 2022-02-08 18:21:39 Public message
Dokumentacja projektowa - Przebudowa linii energetycznych.zip zip 24189.94 2022-02-08 18:21:39 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 4.pdf pdf 229.19 2022-02-08 18:22:53 Public message
Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert (14.02.2022r.).pdf pdf 197.88 2022-02-14 14:38:04 Public message
ogłoszenie o zmianie 14.02.2022.pdf pdf 37.33 2022-02-14 14:38:04 Public message
SWZ - modyfikacja z dnia 14.02.2022.pdf pdf 575.9 2022-02-14 14:42:28 Public message
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 5.pdf pdf 233.74 2022-02-15 13:13:52 Public message
Przedmiar _ Przebudowa sieci energetycznej - Boszkowo Dominicka.pdf pdf 93.91 2022-02-15 13:13:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert (18 luty 2022r.).pdf pdf 188.65 2022-02-18 09:46:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Platforma 21 03 2022.pdf pdf 244.21 2022-03-21 13:42:53 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.51 2022-04-05 14:03:43 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania.pdf pdf 167.94 2022-02-18 09:00:00 Public message

Announcements

2022-04-05 14:03 Radosław Sieracki Informacja o wyniku postępowania (5 kwietnia 2022r.)

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-21 13:42 Radosław Sieracki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21 marca 2022r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-18 09:46 Radosław Sieracki Informacja z otwarcia ofert - 18 luty 2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-18 09:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Włoszakowice – Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10.000.000,00 zł gross (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-15 13:13 Radosław Sieracki Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 5 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Przedmiar _ Przebudo [...].pdf

2022-02-14 14:42 Radosław Sieracki Modyfikacja SWZ z dnia 14.02.2022r. (w związku z wydłużeniem terminu składania ofert).

SWZ - modyfikacja z [...].pdf

2022-02-14 14:38 Radosław Sieracki Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert (informacja z dnia 14.02.2022r.)

Informacja o wydłuże [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-08 18:22 Radosław Sieracki Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 4 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

2022-02-08 18:21 Radosław Sieracki Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 3 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

SWZ - modyfikacja z [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Dokumentacja projekt [...].zip

2022-02-07 18:59 Radosław Sieracki Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 2 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].pdf

2022-02-02 17:28 Radosław Sieracki Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1799