logo
Józef
Jasiczak
   

AQUANET S.A.

Electronic auction: Zakup osprzętu elektrycznego (ID 565123)

Starting date: 24-01-2022 08:25:00

To the end: finished

Current offer value is: 22 900.00 PLN
What is the minimum increment? 100.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1.      Przedmiot zakupu:

 

Osprzęt elektryczny według zestawienia.

 

·        Oferta w walucie PLN netto.

·        Koszty dostawy  po stronie dostawcy.

·        Nie ma możliwości negocjacji złożonej oferty.

·        Pozycje w zestawieniu 3-9 dopuszczamy innego producenta.

·        Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

·        Dostawy jednorazowa na adres AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

·        Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na adres e-mail. jozef.jasiczak@aquanet.pl

·        Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·        W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·        Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

·        Gwarancja min. 12 miesięcy licząc od daty zakupu.

 

2.      Warunki płatności

 

Płatność 30 dni.

 

3.      Termin składania ofert w aukcji do 26.01.2022 r godz. 12,00.

 

Osoba prowadząca rozeznanie:

Józef Jasiczak

 

icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 osprzęt

Zestawienie.ods (0,00 MB)
UMOWA DOSTAWY jednorazowa 03012022.docx (0,03 MB)
AQ-RODO-19.docx (0,02 MB)
1 set ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |