Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PUK.341-01TP/2022 Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody wraz z montażem zbiornika retencyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Kolejowej w Lipnie.

Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:41:00
Placing offers : 16-02-2022 10:00:00
Offers opening : 16-02-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 1710.24 2022-01-26 14:41:00 Proceeding
Zal_11_Dokumentacja projektowa.zip zip 25051.82 2022-01-26 14:41:00 Proceeding
SWZ korekta.doc-sig.pdf pdf 843.58 2022-02-01 13:54:08 Public message
SWZ korekta.docx docx 243.03 2022-02-01 13:54:08 Public message
Uszczegółowienie.docx docx 189.5 2022-02-01 13:54:08 Public message
Uszczegółowienie-sig.pdf pdf 434.78 2022-02-01 13:54:08 Public message
Uszczegolowienie 2.zip zip 18154.64 2022-02-08 14:20:45 Public message
08d9eb04-9723-74a5-43d5-ab0001980b71.pdf pdf 38.61 2022-02-08 14:24:36 Public message
SWZ korekta 3-sig.pdf pdf 808.76 2022-02-09 15:17:34 Public message
Uszczegółowienie 3-sig.pdf pdf 436.02 2022-02-09 15:17:34 Public message
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 428.22 2022-02-16 11:58:51 Public message
Rozstrzygnięcie-sig.pdf pdf 408.41 2022-03-08 14:47:28 Public message
08da08b3-e460-9d57-eca1-5e0001efaf5f.pdf pdf 67.49 2022-03-18 09:02:29 Public message
Informacja_o_wysokosci_srodkow_na_zamowienie-sig.pdf pdf 348.51 2022-02-16 10:00:00 Public message

Announcements

2022-03-18 09:02 Krzysztof Wajer Publikacja ogłoszenia o zawarciu umowy

08da08b3-e460-9d57-e [...].pdf

2022-03-08 14:47 Krzysztof Wajer Informacja o wyniku postępowania

Rozstrzygnięcie-sig. [...].pdf

2022-02-16 11:58 Krzysztof Wajer Informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-16 10:00 Buyer message Informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia

Informacja_o_wysokos [...].pdf

2022-02-09 15:17 Krzysztof Wajer W załączeniu publikacja uszczegółowienia wraz z korektą SWZ

SWZ korekta 3-sig.pd [...].pdf

Uszczegółowienie 3-s [...].pdf

2022-02-08 14:24 Krzysztof Wajer Publikacja zmiany ogłoszenia.

08d9eb04-9723-74a5-4 [...].pdf

2022-02-08 14:20 Krzysztof Wajer W załączeniu publikacja uszczegółowienia 2 wraz z korektą SWZ. Ponadto Zamawiający dokonał zmiany terminu składani i otwarcia ofert zgodnie z uszczegółowieniem.

Uszczegolowienie 2.z [...].zip

2022-02-01 13:54 Krzysztof Wajer W załączeniu publikacja uszczegółowienia wraz z korektą SWZ

SWZ korekta.doc-sig. [...].pdf

SWZ korekta.docx

Uszczegółowienie.doc [...].docx

Uszczegółowienie-sig [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1041