Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.2.2022 Zaprojektowanie i wykonanie wymiany i renowacji stolarki okiennej oraz drzwiowej w lokalach użytkowych pozostających w obszarze modernizacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 24-01-2022 14:01:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
03 PFU ZP.201.2.2022.7z 7z 740.9 2022-01-24 14:01:00 Proceeding
00 ogłoszenie BZP ZP.201.2.2022.pdf pdf 382.6 2022-01-24 14:01:00 Proceeding
00 SWZ ZP.201.2.2022.pdf pdf 352.33 2022-01-24 14:01:00 Proceeding
01 formularze ZP.201.2.2022.docx docx 85.03 2022-01-24 14:01:00 Proceeding
02 PPU ZP.201.2.2022.pdf pdf 619.51 2022-01-24 14:01:00 Proceeding
OKNALUStRynekakt.xls xls 51.5 2022-01-25 08:25:47 Public message
PFU.pdf pdf 804.68 2022-01-25 08:25:47 Public message
2022.01.25 sprostowanie SWZ ZP.201.2.2022-sig.pdf pdf 333.06 2022-01-25 10:48:12 Public message
2022.02.11 informacja o ofertach ZP.201.2.2022-sig.pdf pdf 385.96 2022-02-11 11:26:27 Public message
2022.02.21 unieważnienie cz. 4,13,14 ZP.201.2.2022-sig.pdf pdf 333.08 2022-02-21 11:41:55 Public message
2022.02.21 sprostowanie ZP.201.2.2022-sig.pdf pdf 320.84 2022-02-21 13:22:57 Public message
2022.02.25 wybór www ZP.201.2.2022.docx.pdf pdf 127.47 2022-02-25 13:36:37 Public message

Announcements

2022-02-25 13:36 Grzegorz Pęczek W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2022.02.25 wybór www [...].pdf

2022-02-21 13:22 Grzegorz Pęczek Zamawiający informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w informacji o złożonych ofertach, opublikowanej na platformie w dniu 11.02.2022 r. podano błędną wartość ceny oferty wykonawcy w części nr 12.
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowaną informację o złożonych ofertach i przeprasza za zaistniałą omyłkę.

2022.02.21 sprostowa [...].pdf

2022-02-21 11:41 Grzegorz Pęczek W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania - część 4, 13 i 14.

2022.02.21 unieważni [...].pdf

2022-02-11 11:26 Karolina Nowicka Informacja z otwarcia ofert

2022.02.11 informacj [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 586 700,00 zł. w tym na poszczególne części:
część 1: 60 897,30 zł,
część 2: 33 168,18 zł,
część 3: 66 781,62 zł,
część 4: 832 434,48 zł,
część 5: 39 705,63 zł,
część 6: 41 438,70 zł,
część 7: 24 219,93 zł,
część 8: 90 568,59 zł,
część 9: 47 822,40 zł,
część 10: 50 603,43 zł,
część 11: 100 653,36 zł,
część 12: 88 074,15 zł,
część 13: 62 775,51 zł,
część 14: 9 285,27 zł,
część 15: 38 271,45 zł.
2022-01-25 10:48 Grzegorz Pęczek W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o sprostowaniu treści SWZ.

2022.01.25 sprostowa [...].pdf

2022-01-25 08:25 Grzegorz Pęczek W związku z wnioskiem Wykonawcy zamawiający przekazuje w załączeniu niespakowany dokument PFU oraz wykaz stolarki.

OKNALUStRynekakt.xls

PFU.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449