Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Chusteczki dekontaminacyjne do neutralizacji gazu pieprzowego.

Katarzyna Stanisławska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Published : 24-01-2022 14:57:00
Placing offers : 27-01-2022 09:30:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Wymagania i specyfikacja

Wymagania i specyfikacja

1.Termin realizacji zamówienia – max. do 3 dni roboczych.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem 30 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą.
4. Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie
https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu i użytkowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
9. Termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.
10. Adres dostawy zostanie wskazany w zamówieniu przesłanym drogą elektroniczną.
11.Dostawy przedmiotowego asortymentu odbywać się będą w godzinach od 8:30 – 15:00.
12. Kryterium oceny najniższa cena (w sytuacji dwóch jednakowych ofert cenowych będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia).
13. Towar zostanie dostarczony w bezzwrotnych, oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta.
14. Materiały opatrzone etykietami opisowymi wykonanymi w języku obcym, muszą być dostarczone wraz z samoprzylepnymi etykietami opisowymi sporządzonymi dodatkowo w języku polskim.


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Stanisławska
Wydział GMT KWP w Łodzi
Tel. 47 841 32 32
E-mail: zzpgmt@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO2.pdf pdf 265.4 2022-01-24 14:57:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Chusteczki dekontaminacyjne do neutralizacji gazu pieprzowego. Chusteczka dekontaminacyjna przeznaczona do łagodzenia skutków po porażeniu gazami pieprzowymi. Nasączona naturalnym środkiem na bazie ziół, bezpieczna dla skóry i błon śluzowych. Środek neutralizuje gazy typu CN, CS i OC. Przeznaczona dla służb mundurowych i ochrony. Chusteczka oczyszcza i jednocześnie łagodzi uczucie pieczenia skażonej skóry. Przywraca zdolność otwarcia oczu po działaniu gazów. Miękka i delikatna dla skóry, nie powoduje podrażnień, posiada atest PZH.

RODO2.pdf

300 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 94