Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.2022 Budowa dróg leśnych w Leśnictwach Słobity i Godkowo

Izabela Kalisz
Nadleśnictwo Młynary
Deadlines:
Published : 25-01-2022 08:39:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 49.5 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ- projekt umowy.doc doc 126.5 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc doc 37 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 36.5 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 5A do SWZ - wykaz robot droga.doc doc 33 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 5B do SWZ - wykaz sprzetu.doc doc 32 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 5C do SWZ - wykaz osób.doc doc 34 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 48.5 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót - Część I (Słobity).pdf pdf 106.84 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót - Część II (Godkowo).pdf pdf 95.1 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - dokumentacja techniczna - Część I.zip zip 4865.19 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - dokumentacja techniczna - Część II.zip zip 4962.39 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie - art. 117 ust. 4.doc doc 50 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
załącznik nr 12 do SWZ - karta gwarancyjna.doc doc 65.5 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.22 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1096.71 2022-01-25 08:39:00 Proceeding
zmiana SWZ .pdf pdf 351.63 2022-01-28 12:38:24 Public message
zmieniony załącznik nr 2 do SWZ- projekt umowy.doc doc 126.5 2022-01-28 12:38:24 Public message
informacja z otwarcia przetargu.pdf pdf 338.9 2022-02-11 12:39:00 Public message
zawiadomineie o unieważnieniu Słobity.pdf pdf 269.16 2022-02-11 13:57:29 Public message
zawiadomineie o unieważnieniu godkowo.pdf pdf 267.58 2022-02-11 13:58:44 Public message

Announcements

2022-02-11 13:58 Izabela Kalisz Informacja o unieważnieniu Części II - Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Godkowo

zawiadomineie o unie [...].pdf

2022-02-11 13:57 Izabela Kalisz Informacja o unieważnieniu Części I - Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Słobity

zawiadomineie o unie [...].pdf

2022-02-11 12:39 Izabela Kalisz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi łącznie: 2.088.787,35 w tym:
dla części I - 1.165.171,36 zł brutto,
dla części II - 923.615,99 zł brutto
2022-01-28 12:38 Izabela Kalisz Zmiana załącznika nr 2 do SWZ

zmiana SWZ .pdf

zmieniony załącznik [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266