Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZD-IV.510.1.2022 Obsługa przeprawy promowej "Koronowo" na Zalewie Koronowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn - Lubiewo - Cierplewo - Skole Kuźnica

Michał Grochala
Powiat Bydgoski Department: Zarzad Dróg Powiatowych
Deadlines:
Published : 25-01-2022 08:38:00
Placing offers : 11-02-2022 08:30:00
Offers opening : 11-02-2022 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 58 35 433 Michał Grochala e-mail: michal.grochala@powiat.bydgoski.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1403.69 2022-01-25 08:38:00 Proceeding
Harmonogram kursowania promu 2022.pdf pdf 281.33 2022-01-25 08:38:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Liczba godzin obsługi przeprawy stawka godzinowa zgodna z harmonogramem kursowania,

Harmonogram kursowan [...].pdf

1116 h Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 1-3
85-066, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Patent żeglaski przewoźnika - Proszę o dołączenie skanu dokumentu. Attachment required (0)
4 Żelarska książeczka pracy z aktulanymi wpisami urzędowymi - Proszę o dołączenie skanu dokumentu. Attachment required (0)
5 Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działaności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł - Proszę o dołączenie skanu dokumentu. Attachment required (0)
6 Doświadczenie zawodowe - Wykonawca w złożonej ofercie wskaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, polegające na obsłudze promu, każda o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 283