Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.2.2022 Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Leśnictwie Łaziska

Monika Dziedzic-Pieróg
Nadleśnictwo Krasnystaw Department: Dział administracyjno-gospodarczy
Deadlines:
Published : 25-01-2022 10:22:00
Placing offers : 10-02-2022 09:30:00
Offers opening : 10-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie UZP.pdf pdf 193.75 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
Identyfikator postępowania.msg msg 41.5 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
SWZ -Przebudowa drogi w L. Łaziska.pdf pdf 685.58 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 514.92 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna droga ŁAZISKA.pdf pdf 607.52 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
OPIS TECHNICZNY droga ŁAZISKA.pdf pdf 488.38 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
projekt mapy - droga Łaziska.7z 7z 2606.74 2022-01-25 10:22:00 Proceeding
Informacja o kwocie zamówienia.pdf pdf 175.92 2022-02-10 09:40:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 183.55 2022-02-10 11:34:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 175.51 2022-03-04 12:09:27 Public message

Announcements

2022-03-04 12:09 Monika Dziedzic-Pieróg Nadleśnictwo Krasnystaw w dniu 4.03.2022r. dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na "Przebudowę drogi leśnej-pożarowej w Leśnictwie Łaziska". Informacja z powyższej czynności stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 11:34 Monika Dziedzic-Pieróg Nadleśnictwo Krasnystaw w załączonym dokumencie przedstawia wykaz złożonych ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:40 Monika Dziedzic-Pieróg Nadleśnictwo Krasnystaw jako Zamawiający w załączonym dokumencie podaje do wiadomości kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 603