Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 1/2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń pralni i prasowalni na salę szkoleń w Hotelu Zawisza położonym w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163

Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:23:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary.7z 7z 13866.98 2022-01-25 12:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_08d9dfd7-5d10-cc81-134c-450001e211d6 (1).pdf pdf 137.78 2022-01-25 12:23:00 Proceeding
wzór oferty i załaczniki .docx docx 32.94 2022-01-25 12:23:00 Proceeding
swz ZP_1_2022.docx docx 127.75 2022-01-25 12:23:00 Proceeding
Okna - Zawisza (1).png png 37.79 2022-02-07 11:41:00 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP_1_2022.pdf pdf 203.14 2022-02-10 09:39:28 Public message
informacja o wyborze_ZP_1_2022.pdf pdf 238.43 2022-02-15 11:48:07 Public message

Announcements

2022-02-15 11:48 Kinga Olejnik-Kokot informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 09:39 Kinga Olejnik-Kokot Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 350 000,00zł brutto.
2022-02-07 11:41 Kinga Olejnik-Kokot Szanowni Państwo,
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:
"Proszę o potwierdzenie, że okna 3 szt. w Sali Szkoleń nie podlegają wymianie ?
Brak przy nich informacji "Proj. nowe okna..." jak i nie ma ich w zestawieniu stolarki do wymiany.
Nowe okna będą znacząco się różnic wizualnie od istniejących dlatego prosimy o potwierdzenie czy zostały pominięte ale są do wymiany czy pozostają bez zmian zgodnie z projektem".
Odpowiedź:
Zaznaczone na rysunku okna pozostają bez zmian, zgodnie z projektem.
z poważaniem
Kinga Olejnik-Kokot

Okna - Zawisza (1).p [...].png

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 501