Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.26.1.04.2022 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Kielecki Rower Miejski - zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych” Al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego

Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:54:00
Placing offers : 23-02-2022 09:30:00
Offers opening : 23-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.61 2022-01-25 12:54:00 Proceeding
SWZ TOM I - Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 15480.87 2022-01-25 12:54:00 Proceeding
SWZ TOM II - Załączniki.7z 7z 175616.39 2022-01-25 12:54:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert.zip zip 2235.11 2022-02-09 13:38:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.81 2022-02-09 13:38:27 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 386.31 2022-02-10 13:31:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.65 2022-02-10 13:31:33 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 388.66 2022-02-15 12:56:38 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.82 2022-02-15 12:56:38 Public message
Odpowiedzi na pytania + zmiana SWZ i terminu.pdf pdf 2857.55 2022-02-17 10:48:26 Public message
Odpowiedzi na pytania - Załączniki.7z 7z 14770.84 2022-02-17 10:48:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 50.14 2022-02-17 10:48:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 302.15 2022-02-23 12:18:19 Public message
informacja o wyborze oferty - internet.pdf pdf 535.34 2022-03-16 13:27:26 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 205.41 2022-02-23 09:30:00 Public message

Announcements

2022-03-16 13:27 Beata Celowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-23 12:18 Beata Celowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-23 09:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-17 10:48 Beata Celowska Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ i zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-15 12:56 Beata Celowska Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-10 13:31 Beata Celowska Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-09 13:38 Beata Celowska Odpowiedzi na pytania z załącznikami i zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytani [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 980