Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2.2.2022 Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Głowience

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejsce Piastowe
Deadlines:
Published : 25-01-2022 13:56:00
Placing offers : 23-02-2022 09:00:00
Offers opening : 23-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8-Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna.zip zip 26290.68 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 568.58 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.55 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
7-Załącznik nr 7- Wzór umowy.doc doc 263 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
6a - Załącznik nr 6a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 17.98 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.36 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
5- Załącznik nr 5 - Wykaz osób.doc doc 35.5 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
4-Załącznik nr 4 - Doświadczenie - ROBOTY.doc doc 39 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
3-załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie dot. grupie kapitałowej.doc doc 43 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
2-Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc doc 40.5 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc doc 56 2022-01-25 13:56:00 Proceeding
Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 274.25 2022-02-08 13:45:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.13 2022-02-08 13:45:13 Public message
Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami.pdf pdf 407.94 2022-02-11 09:08:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.48 2022-02-11 09:08:12 Public message
Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami.pdf pdf 193.31 2022-02-11 13:28:43 Public message
Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami 2.pdf pdf 202.4 2022-02-15 11:27:54 Public message
Informacja o ofertach.pdf pdf 209.34 2022-02-23 12:35:59 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 213.1 2022-03-03 12:07:27 Public message

Announcements

2022-03-03 12:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-02-23 12:35 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja o ofertac [...].pdf

2022-02-23 09:13 Zamówienia Publiczne Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2 462 900,00 zł brutto.
2022-02-15 11:27 Zamówienia Publiczne Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami

Zapytania do SWZ wra [...].pdf

2022-02-11 13:28 Zamówienia Publiczne Zapytania o SWZ wraz z odpowiedziami

Zapytania do SWZ wra [...].pdf

2022-02-11 09:08 Zamówienia Publiczne Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania do SWZ wra [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-08 13:45 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1853