Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/zp/2022 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie

Deadlines:
Published : 25-01-2022 14:43:00
Placing offers : 10-02-2022 12:00:00
Offers opening : 10-02-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opatrunki 2022.pdf pdf 204.72 2022-01-25 14:43:00 Criterion
SIWZ materiały optrunkowe.pdf pdf 6436.55 2022-01-25 14:43:00 Criterion
zał.nr3 -formularz cenowy.pdf pdf 5843.17 2022-01-25 14:43:00 Criterion
Załącznik nr 1,2a,2b.pdf pdf 1346.41 2022-01-25 14:43:00 Criterion
załącznik 1 - oferta.doc doc 53 2022-01-25 14:43:00 Criterion
załącznik 2a i 2b - oświadczenia.docx docx 24 2022-01-25 14:43:00 Criterion
załącznik nr 3 - formularz cenowy 1.xls xls 66 2022-01-25 14:43:00 Criterion
zał.4 Umowa.pdf pdf 2506.03 2022-01-26 08:33:48 Criterion
Odpowiedź nr 1.pdf pdf 422.24 2022-01-27 10:30:51 Public message
Odpowiedź nr 2.pdf pdf 360.05 2022-01-27 10:30:51 Public message
Odpowiedź nr 3.pdf pdf 452.35 2022-01-31 11:54:02 Public message
Odpowiedź nr 4.pdf pdf 1827.67 2022-02-03 11:10:18 Public message
Odpowiedź nr 5.pdf pdf 340.6 2022-02-03 11:10:18 Public message
Odpowiedź nr 6.pdf pdf 1285.17 2022-02-04 14:50:31 Public message
Odpowiedź nr 7.pdf pdf 835.22 2022-02-07 11:50:18 Public message
Odpowiedź nr 8.pdf pdf 1224.12 2022-02-07 11:50:18 Public message
Odpowiedź nr 9.pdf pdf 338.32 2022-02-07 14:10:21 Public message
Informacja przed otwarciem oferty.pdf pdf 361.25 2022-02-10 11:45:02 Public message
Informacja po otwarciu oferty.pdf pdf 1130.48 2022-02-10 13:56:50 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 1405.08 2022-02-16 10:30:35 Public message
ogłoszenie o wyniku opatrunki 2022.pdf pdf 6075.31 2022-03-17 09:38:34 Public message

Announcements

2022-03-17 09:38 Izabela Bekała Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawa materiałów medycznych

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-16 10:30 Izabela Bekała Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-02-10 13:56 Izabela Bekała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY 5/ZP/2022

Informacja po otwarc [...].pdf

2022-02-10 11:45 Izabela Bekała Informacja przed otwarciem oferty 5/zp/2022

Informacja przed ot [...].pdf

2022-02-07 14:10 Izabela Bekała Odpowiedź nr 9

Odpowiedź nr 9.pdf

2022-02-07 11:50 Izabela Bekała Odpowiedzi na zapytania nr 7 i 8

Odpowiedź nr 7.pdf

Odpowiedź nr 8.pdf

2022-02-04 14:50 Izabela Bekała Odpowiedź nr 6 na zapytanie

Odpowiedź nr 6.pdf

2022-02-03 11:10 Izabela Bekała Odpowiedzi na zapytanie nr 4 i 5

Odpowiedź nr 4.pdf

Odpowiedź nr 5.pdf

2022-01-31 11:54 Izabela Bekała Odpowiedź nr 3

Odpowiedź nr 3.pdf

2022-01-27 10:30 Izabela Bekała odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź nr 1.pdf

Odpowiedź nr 2.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SIWZ materiały optru [...].pdf

zał.nr3 -formularz [...].pdf

Załącznik nr 1,2a,2b [...].pdf

załącznik 1 - oferta [...].doc

załącznik 2a i 2b - [...].docx

załącznik nr 3 - for [...].xls

zał.4 Umowa.pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 561