Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.4.2022 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa zbiorników w leśnictwach Skalne i Mogielica

Deadlines:
Published : 26-01-2022 09:21:00
Placing offers : 26-01-2022 14:35:00
Offers opening : 26-01-2022 14:36:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
270.1.4.2022 SWZ Nadzór nad Zbiornikami.pdf pdf 409.25 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 1_formularz_oferty.docx docx 68.41 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 2_JEDZ.docx docx 1990.42 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 3_grupa kapitałowa.docx docx 64.42 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 4_Projekt umowy.pdf pdf 689.05 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 5 wykaz usług.docx docx 61.28 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 6 wykaz osób.docx docx 62.08 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 7 Podręcznik MRG2.pdf pdf 1785.01 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 8 Dokumentacja techniczna.zip zip 33262.15 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
270.1.4.2022 Zał. nr 9 Decyzje i pozwolenia.zip zip 31253.35 2022-01-26 09:21:00 Proceeding
Ogłoszenie 270.1.4.2022 2022-OJS017-040959-pl-ts.pdf pdf 150.89 2022-01-26 09:37:24 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SA.270.1.4.2022.pdf pdf 149.45 2022-01-26 13:54:29 Public message

Announcements

2022-01-26 13:54 Miłosz Mucha Nadleśnictwo Limanowa informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zmuszone było unieważnić postępowanie.
Pismo w załączeniu.

Sp. ds. zamówień publicznych
Miłosz Mucha

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 72