Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite – Polski Ład

Deadlines:
Published : 26-01-2022 12:45:00
Placing offers : 16-02-2022 10:00:00
Offers opening : 16-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 11 do SWZ.zip zip 60209.74 2022-01-26 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ.zip zip 34030.12 2022-01-26 12:45:00 Proceeding
Załącznik 1-10, bez załącznika nr 7.docx docx 136.2 2022-01-26 12:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu podpis.pdf pdf 169.09 2022-01-26 12:45:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia-podpis.pdf pdf 611.95 2022-01-26 12:45:08 Proceeding
Załącznik nr 7 umowa.docx docx 78.16 2022-01-26 17:51:41 Proceeding
Odpowiedź na pytania-podpis.pdf pdf 175.73 2022-02-07 07:35:49 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.9 2022-02-07 07:35:49 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-podpis.pdf pdf 70.57 2022-02-07 07:35:49 Public message
Załącznik nr 7 umowa ze zm.docx docx 78.66 2022-02-07 07:35:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-podpis.pdf pdf 81.44 2022-02-04 13:25:40 Public message
Treść Wyjaśnień-podpis.pdf pdf 172.08 2022-02-04 13:25:40 Public message
Załącznik nr 11.7z 7z 52120.59 2022-02-04 13:25:40 Public message
Załącznik nr 12.7z 7z 31022.99 2022-02-04 13:25:40 Public message
Odpowiedź na pytania 08.02.2022-podpis.pdf pdf 192.4 2022-02-08 12:56:45 Public message
Odpowiedź na pytania 3-podpis.pdf pdf 155.38 2022-02-11 13:12:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert-podpis.pdf pdf 121.46 2022-02-16 11:18:24 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej-podpis.pdf pdf 375.35 2022-02-24 21:35:45 Public message

Announcements

2022-02-24 21:35 Anna Makowska Wybór najkorzystniejszej oferty
Treść pisma w załączeniu komunikatu
W dniu wczorajszym podczas dodawania komunikatu przez omyłkę nie załączono treści pisma

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2022-02-23 12:18 Anna Makowska Wybór najkorzystniejszej oferty
Treść pisma w załączeniu komunikatu
2022-02-16 11:18 Anna Makowska Informacja z otwarcia ofert
Treść wiadomości w załaczeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 335 472,00 zł
2022-02-11 13:12 Anna Makowska Wyjaśnienia treści SWZ Odpowiedzi na wniesione zapytania Wykonawców

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-02-08 12:56 Anna Makowska Wyjaśnienia treści SWZ
Odpowiedzi na wniesione zapytania Wykonawców

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-02-07 07:35 Anna Makowska Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawców
Zmiana Ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedź na pytania [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 7 umowa [...].docx

2022-02-04 13:25 Anna Makowska Do wszystkich Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamiana terminu składania ofert
Zmiana załączników nr 11 i 12,które otrzymują nowe brzmienie i zostają zamieszczone poprawne

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Treść Wyjaśnień-podp [...].pdf

Załącznik nr 11.7z

Załącznik nr 12.7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1207