Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.7021.1.2022 Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie

Dariusz Bielawski
Gmina Drawsko
Deadlines:
Published : 26-01-2022 12:02:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
instalacje elektryczne.pdf pdf 287.33 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.17 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
SWZ Rozbudowabudynku remizy OSP w Pęckowie.pdf pdf 403.98 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 14.85 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ..docx docx 14.06 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ..docx docx 13.08 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ..docx docx 12.48 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ,.docx docx 13.64 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
załącznik nr 6 wzór umowy.docx docx 44.87 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ wykaz osób.,.docx docx 13.45 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
opinia_geotech_Pęckowo.pdf pdf 8057.17 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
OSP Pęckowo opis techniczny - c.o..pdf pdf 106.03 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Pęckowo OSP Projekt Budowlany.pdf pdf 218.04 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Przedmiar robót inst elektryczne.pdf pdf 249.17 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Przedmiar robót instalacje c.o.pdf pdf 116.77 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Przedmiar robót. Roboty budowlane.pdf pdf 532.7 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
STWiOR roboty budowlane 2022.pdf pdf 453.38 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
instalacje elektryczne (2).pdf pdf 295.66 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
instalacje elektryczne 3.pdf pdf 252.29 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
OSP Pęckowo ins. elektryczne.pdf pdf 50.07 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
OSP Pęckowo instalacje sanitarne-1.pdf pdf 365.16 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
OSP Pęckowo instalacje sanitarne-2.pdf pdf 223.61 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
OSP Pęckowo opis techniczny - c.o..doc doc 55.5 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
1 peckowo.pdf pdf 76.68 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
2 peckowo.pdf pdf 194.73 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
3 peckowo.pdf pdf 65.23 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
4 peckowo.pdf pdf 300.51 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
5 peckowo.pdf pdf 41.24 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
6 peckowo.pdf pdf 40.15 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
7 peckowo.pdf pdf 33.22 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
instalacje elektryczne.pdf pdf 287.33 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
OSP Pęckowo str. tyt inst. elektryczne.pdf pdf 61.25 2022-01-26 12:02:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 30.5 2022-02-10 12:26:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.81 2022-02-11 08:43:00 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 31.25 2022-02-11 13:39:34 Public message

Announcements

2022-02-11 13:39 Dariusz Bielawski Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-02-11 08:43 Dariusz Bielawski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-10 12:26 Dariusz Bielawski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 348200.00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 474