Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIGK.271.3.2022 „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kamień Pomorski”

Deadlines:
Published : 26-01-2022 12:10:00
Placing offers : 10-02-2022 09:30:00
Offers opening : 10-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.91 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7352.81 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 29.35 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 2- oświadczenie brak podstaw wykluczenia.docx docx 19.73 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 3- oświadczenie warunki.docx docx 20.88 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 4- SST.docx docx 21.55 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 5- projekt umowy na remonty bitumiczne poprawiony.docx docx 38.94 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 6- wykaz robót.doc doc 33.5 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 7- wykaz osób.docx docx 19.04 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
załącznik nr 8- zobowiązanie zasoby.doc doc 31 2022-01-26 12:10:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 490.84 2022-02-10 14:25:37 Public message
informacja o wyborze oferty- na stronę.pdf pdf 670.24 2022-02-23 14:34:05 Public message

Announcements

2022-02-23 14:34 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)- dalej Pzp, zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 14:25 Agata Rudyk Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 200.000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 283