logo
Dariusz
Łaski
   

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej

Electronic auction: Stół główny(biurko) 138 x 65,5 x 75 cm z półką na klawiaturę kolor D9300 (grusza polna), zakup na potrzeby Zarządu CBŚP w Łodzi. (ID 566531)

Starting date: 26-01-2022 12:57:00

To the end: cancelled

Current offer value is: 0.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 2 214.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

1.      Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2.      Termin ważności oferty minimum 30 dni
3.      Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4.      Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach  oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5.      Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
6.      Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7.      W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8.      Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9.      Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10.  Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11.   Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12.  Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności)
13.  Kryterium oceny: najniższa cena oraz termin dostawy.
14.  Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
15.  Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 

PRZYKŁADOWY WYGLĄD STOŁU ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU

W razie pytań proszę o kontakt:
Dariusz Łaski
Tel. tel.: +48 47 841 32 55, +48 798 030 852 w  godz. 8:30 do 15:30
dariusz.laski1@ld.policja.gov.pl

icon Buyer messages

  • 2022-01-26 13:57 Dariusz Łaski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: błędnie wystawione

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM
1 Stół główny(biurko) 138 x 65,5 x 75 (h) cm z półką na klawiaturę kolor D9300 (grusza polna) Stół główny(biurko) 138 x 65,5 x 75(h) cm z półką na klawiaturę kolor D9300 (grusza polna):
Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości min. 25 mm;
Nogi z płyty melaminowej o grubości min. 25 mm;
Krawędzie blatu i nóg oklejone obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uszkodzenia mechaniczne(zastosowane obrzeża muszą cechować się odpornością na uszkodzenia mechaniczne);
Regulacja poziomu poprzez stopki regulacyjne.
Stół musi posiadać panel osłaniający tzw. frontpanel wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm w kolorze blatu, wysokość panelu ma wynosić min. 40 cm max. 55 cm, długość ma być dostosowana do długości biurka i winien sięgać 3/4 wysokości stołu.
Stół musi być wyposażony w półkę pod klawiaturę, wykonaną z płyty wiórowej.
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE W ZAŁĄCZNIKU.


BIURKO CBŚP.JPG (0,10 MB)
4 pc. 553.50 PLN
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |