Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.ZP.271.2.2022 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – KOŃCOWE ODCINKI KANALIZACJI – postępowanie nr 2

Tomasz Herbasz
Urząd Gminy Przywidz
Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:30:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


GMINA PRZYWIDZ Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – KOŃCOWE ODCINKI KANALIZACJI – postępowanie nr 2 obejmująca: • część I - odc. X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał • część II - odc. XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia , ul. Zajęcza, ul. Gawronia Numer referencyjny: GK.ZP.271.2.2022

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia - I_2022 - dokończenie kanalizacji.pdf pdf 1022.17 2022-01-26 14:30:00 Proceeding
Wzór umowy I.2022 - załącznik nr 4 do SWZ-1.doc doc 4338 2022-01-26 14:30:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI do SWZ I_2022.docx docx 102.5 2022-01-26 14:30:00 Proceeding
Zał 9 GROMADZIN ODC. XII.zip zip 125990.04 2022-01-26 14:30:00 Proceeding
Zał 9 JODŁOWNO ODC. X.zip zip 207788.14 2022-01-26 14:30:00 Proceeding
Zał 9 WARUNKI +DECYZJE + UZGODNIENIA.zip zip 336509.78 2022-01-26 14:30:00 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu I 2022 Aktualne.pdf pdf 152.41 2022-01-26 15:35:52 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 146.96 2022-02-07 13:02:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 127.77 2022-02-11 15:28:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 133.53 2022-03-10 11:15:24 Public message

Announcements

2022-03-10 11:15 Karolina Szymikowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-11 15:28 Karolina Szymikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-11 11:18 Karolina Szymikowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-11 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Część 1 - 1.353.000,00 zł
Część 2 - 1.260.000,00 zł
2022-02-07 13:02 Karolina Szymikowska Zmiana SWZ

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573