Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 Budowa Ogrodu Rodzinego w m. Lubnowy

Ewa Karwowska
Gmina Susz
Deadlines:
Published : 26-01-2022 13:24:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy.pdf pdf 157.41 2022-01-26 13:24:00 Proceeding
Projekt budowlany - ZP.271.2.2022.pdf pdf 6225.78 2022-01-26 13:24:00 Proceeding
Przedmiar robót - ZP.271.2.2022.pdf pdf 281.71 2022-01-26 13:24:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamowienia - ZP.271.2.2022.pdf pdf 861.03 2022-01-26 13:24:00 Proceeding
STWiORB - ZP.271.2.2022.pdf pdf 1756.77 2022-01-26 13:24:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - ZP.271.2.2022.zip zip 656.86 2022-01-26 13:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Budowa Ogrodu rodzinnego w Lubnowy.pdf pdf 398.29 2022-02-10 11:04:21 Public message
Wezwanie do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych - BRUK-DRÓG.pdf pdf 972.12 2022-02-11 14:31:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf pdf 378.55 2022-02-18 12:28:59 Public message

Announcements

2022-02-18 12:28 Ewa Karwowska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z załączoną informacją.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-11 14:31 Ewa Karwowska Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Wezwanie do zlozenia [...].pdf

2022-02-10 11:04 Ewa Karwowska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zamawiający przekazuje informację z sesji otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę w wysokości brutto: 592.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406