Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00036138/01 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2022 roku”

Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:13:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 212.03 2022-01-26 14:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1056.44 2022-01-26 14:13:00 Proceeding
załaczniki 1-6 do SWZ.docx docx 33.02 2022-01-26 14:13:00 Proceeding
projekt umowy zał. 7 do SWZ.docx docx 28.85 2022-01-26 14:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.04 2022-01-28 13:19:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 818.97 2022-02-10 13:16:43 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-sig (1).pdf pdf 762.44 2022-02-21 14:22:24 Public message

Announcements

2022-02-21 14:22 Ewa Witkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-02-10 13:16 Ewa Witkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 400 000,00 zł brutto.
Część 1 - Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5mmm - 200 000,00 zł
Część 2 - Dostawa żwiru drogowego z rozplantowaniem i wyrównaniem nawierzchni na terenie gminy Gołymin-Ośrodek - 100 000,00 zł
Część 3 - Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych - 50 000,00 zł
Część 4 - Świadczenie usług koparko-ładowarką - 50 000,00 zł
2022-01-28 13:19 Ewa Witkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 431