Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 008/22 ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 705 od km 1+800 do km 3+100” – nr postępowania 008/22

Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:14:00
Placing offers : 10-02-2022 08:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 156.78 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
swz 008 22.pdf pdf 3626.92 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
remont drogi wojewódzkiej nr 705 od km 1+800 do km 3+100.rar rar 9674.2 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
edytowalny druk ofertowy 008 22.docx docx 95.27 2022-01-31 13:55:24 Public message
odpowiedź na pytanie z dnia 31.01.2022r..pdf pdf 46.64 2022-01-31 13:55:24 Public message
odpowiedź na pytanie z dnia 02.02.2022r..pdf pdf 55.41 2022-02-02 12:47:43 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 04.02.2022r..pdf pdf 132.18 2022-02-04 09:59:06 Public message
informacja z otwarcia ofert post. 008 22.pdf pdf 58.92 2022-02-10 13:48:22 Public message
zowo platforma.pdf pdf 80.26 2022-03-02 15:27:25 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 008 22 opublikowane.pdf pdf 66.5 2022-03-15 08:41:29 Public message

Announcements

2022-03-15 08:41 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-02 15:27 Agata Idźkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zowo platforma.pdf

2022-02-10 13:48 Agata Idźkowska Informacja z otwarcia ofert post. 008/22

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynosi: 1 539 557,00 zł brutto.
2022-02-04 09:59 Dział Zamówień Publicznych odpowiedzi na pytania z dnia 04.02.2022r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-02-02 12:47 Dział Zamówień Publicznych odpowiedź na pytanie z dnia 02.02.2022r.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-31 13:55 Dział Zamówień Publicznych odpowiedź na pytanie z dnia 31.01.2022r.

edytowalny druk ofer [...].docx

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744