Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-160/22/14/IR Remont dachów budynków Komendy stołecznej Policji

Natalia Ambrożewicz
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:31:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1501.6 2022-01-26 14:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5.7z 7z 364259.92 2022-01-26 14:31:00 Proceeding
Załączniki wersja edytowalna.doc doc 427.5 2022-01-26 14:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 191.36 2022-01-26 14:31:00 Proceeding
Pytanie nr 1 i odpowiedź.pdf pdf 56.25 2022-01-27 14:46:49 Public message
Wzór-Załącznik nr 7 do SWZ wersja edytowalna.doc doc 240.5 2022-01-28 15:18:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.86 2022-01-28 15:18:08 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 92.23 2022-01-28 15:18:08 Public message
Pytanie nr 2 i odpowiedź.pdf pdf 52.09 2022-02-02 09:44:59 Public message
Pytanie nr 3 i odpowiedź.pdf pdf 62 2022-02-03 11:09:27 Public message
Pytanie nr 4 i odpowiedź.pdf pdf 57.84 2022-02-04 13:25:15 Public message
pytanie nr 5 i odpowiedź.pdf pdf 54.71 2022-02-08 09:37:57 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 103.44 2022-02-11 14:19:03 Public message
informacja z otwrcia ofert.pdf pdf 290.49 2022-02-11 14:19:03 Public message
wybzad7www160.pdf pdf 115.11 2022-03-04 14:31:19 Public message
wybzad1www160.pdf pdf 106.25 2022-03-10 13:34:20 Public message
wybzad9www160.pdf pdf 107.71 2022-03-10 13:39:55 Public message
wybwww2,4,10_160.pdf pdf 147.43 2022-03-16 14:32:54 Public message
wybwww3_160.pdf pdf 124.45 2022-03-16 14:34:21 Public message
wyb5,6,8_160.pdf pdf 208.2 2022-03-17 15:28:36 Public message
wybwwwzad9_160.pdf pdf 130.43 2022-03-21 15:43:04 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 212.79 2022-04-20 13:57:52 Public message

Announcements

2022-04-20 13:57 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-21 15:43 Sławomir Jastrzębski Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym na: „Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji” numer sprawy: WZP-160/22/14/IR – Zadanie 9 - remont dachu i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku Komisariatu Policji w Nadarzynie, ul. Warszawska 13.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy Wykonawcy P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach, który złożył ofertę wybraną w dniu 10.03.2022 r. jako najkorzystniejszą, Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia ww. postępowania na postawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonała ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu nw. Wykonawców:

Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.
z o.o. z/s w Warszawie

II. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi

Uzasadnienie wyboru:
Podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem”, w zw. z art. 263 ustawy „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.”

Podstawa faktyczna:
W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców. Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone w SWZ, uzyskała w kryteriach oceny ofert największą ilość punktów.


III. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi 59,25 40,00 99,25
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 60,00 30,00 90,00

wybwwwzad9_160.pdf

2022-03-17 15:28 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Zadanie nr 5 – remont dachu i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku KRP Warszawa VI w Warszawie, ul. Motycka 15
Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.
z o.o. z/s w Warszawie
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu
7. Firma Remontowo - Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński z/s
w Włoszczowej
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

Zadanie nr 6 – remont dachu i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku KRP Warszawa IV w Warszawie, ul. Pirenejska 3a
Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.
z o.o. z/s w Warszawie
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu
6. Zakład Budowlany „Dedal” z/s w Brudzeniu Dużym
7. Firma Remontowo - Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński z/s
w Włoszczowej
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

Zadanie nr 8 – wymiana rynien i obróbek blacharskich budynku KRP Warszawa VII w Warszawie, ul. Grenadierów 73/75
Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.
z o.o. z/s w Warszawie
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu
7. Firma Remontowo - Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński z/s
w Włoszczowej
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

II. Najkorzystniejszą ofertę w zadaniu 5, 6, 8 złożył Wykonawca Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu

Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.”
podstawa faktyczna:
Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone w SWZ, uzyskała w kryteriach oceny ofert najwyższą ilość punktów.

III. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Zadanie nr 5
Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie 46,52 40,00 86,52
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi 29,96 40,00 69,96
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 55,34 30,00 85,34
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu 60,00 40,00 100,00
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 59,02 40,00 99,02

Zadanie nr 6
Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi 43,27 40,00 83,27
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie 44,94 40,00 84,94
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.
z o.o. z/s w Warszawie 47,32 30,00 77,32
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu 60,00 40,00 100,00
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 58,14 40,00 98,14

Zadanie nr 8
Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu 60,00 40,00 100,00
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 39,73 40,00 79,73

wyb5,6,8_160.pdf

2022-03-16 14:34 Sławomir Jastrzębski Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym na: „Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji” numer sprawy: WZP-160/22/14/IR – Zadanie nr 3 - remont dachu i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku Kotłowni Szczęśliwice w Warszawie, ul. Włochowska 25/33.


Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.
z o.o. z/s w Warszawie
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu
6. Zakład Budowlany „Dedal” z/s w Brudzeniu Dużym
7. Firma Remontowo - Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński z/s
w Włoszczowej
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s
w Kozienicach

Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.”


podstawa faktyczna:
Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone
w SWZ, uzyskała w kryteriach oceny ofert najwyższą ilość punktów.

II. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie 54,60 40,00 94,60
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi 35,74 40,00 75,74
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie 33,47 40,00 73,47
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 60,00 30,00 90,00
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu 50,25 40,00 90,25
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 55,22 40,00 95,22wybwww3_160.pdf

2022-03-16 14:32 Sławomir Jastrzębski Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym na: „Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji” numer sprawy: WZP-160/22/14/IR – Zadanie 2, 4, 10.


Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Zadanie nr 2 - remont gzymsów budynku KRP Warszawa IV w Warszawie, ul. Żytnia 36
Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

Zadanie nr 4 – remont gzymsów budynku KRP Warszawa III w Warszawie, ul. Opaczewska 8
Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

Zadanie nr 10 – remont dachu budynku Komisariatu Policji w Sulejówku, ul. Reymonta 5
Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

II. Najkorzystniejszą ofertę w zadaniu 2, 4, 10 złożył Wykonawca TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie

Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.”
podstawa faktyczna:
Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone w SWZ, uzyskała w kryteriach oceny ofert najwyższą ilość punktów.


III. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Zadanie nr 2
Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 60,00 30,00 90,00
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 31,95 00,00 31,95

Zadanie nr 4
Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 60,00 30,00 90,00
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 32,99 0,00 32,99

Zadanie nr 10
Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 60,00 30,00 90,00
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 33,05 40,00 73,05wybwww2,4,10_160.pdf

2022-03-10 13:39 Sławomir Jastrzębski Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym na: „Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji” numer sprawy: WZP-160/22/14/IR – Zadanie 9 - remont dachu i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku Komisariatu Policji w Nadarzynie, ul. Warszawska 13.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

II. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s
w Kozienicach

Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.”
podstawa faktyczna:
Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone
w SWZ, uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.


III. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi 41,58 40,00 81,58
4. TMB Maat Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp. z o.o. z/s w Warszawie 42,11 30,00 72,11
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 60,00 40,00 100,00

wybzad9www160.pdf

2022-03-10 13:34 Sławomir Jastrzębski Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym na: „Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji” numer sprawy: WZP-160/22/14/IR – Zadanie 1.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie
4. TMB Maat Sp.z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.z o.o. z/s w Warszawie
6. Zakład Budowlany „Dedal” z/s w Brudzeniu Dużym
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

II. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s w Legionowie

Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.”
podstawa faktyczna:
Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone w SWZ, uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.


III. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski i Syn Sp. j. z/s
w Legionowie 60,00 40,00 100,00
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie 42,22 40,00 82,22
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 44,05 40,00 84,05

wybzad1www160.pdf

2022-03-04 14:31 Sławomir Jastrzębski Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym na: „Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji” numer sprawy: WZP-160/22/14/IR – Zadanie 7.

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 253 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:

I. Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Numer
oferty Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie
4. TMB Maat Sp.z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.z o.o. z/s w Warszawie
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu
6. Zakład Budowlany „Dedal” z/s w Brudzeniu Dużym
7. Firma Remontowo - Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński z/s w Włoszczowej
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach

II. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu

Uzasadnienie wyboru:
podstawa prawna:
art. 239 ust. 2 ustawy: „Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.”
podstawa faktyczna:
Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone w SWZ, uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.


III. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli niżej wymienieni Wykonawcy. Oferty uzyskały nw. wartości punktowe:

Numer oferty Nazwa (firma)
i siedziba Wykonawcy Punkty
w kryterium cena oferty (60%) Punkty
w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane (40%) Suma punktów
2. „Dach Waldi” Michałowski Waldemar z/s w Błoniu-Wsi 32,12 40,00 72,12
3. SUBURBIA Sp. z o.o. w organizacji z/s w Zamienie 42,80 40,00 82,80
4. TMB Maat Sp.z o.o. Sp.k. z/s w Warszawie oraz TMB Maat Sp.z o.o. z/s w Warszawie 48,12 30,00 78,12
5. Usługi Budowlane Sylwester Oziemski z/s w Grójcu 60,00 40,00 100,00
7. Firma Remontowo - Budowlana "DANPRO" Daniel Buczyński z/s w Włoszczowej 55,48 40,00 95,48
8. P.B.U.H. „Remko” Dorota Agnieszka Kopeć z/s w Kozienicach 57,50 40,00 97,50

wybzad7www160.pdf

2022-02-11 14:19 Natalia Ambrożewicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwrcia [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 186 000,00 PLN brutto, w tym:
– zadanie nr 1 - 1 150 000,00 PLN gross
– zadanie nr 2 - 191 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 3 - 185 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 4 - 120 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 5 - 350 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 6 - 380 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 7 - 380 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 8 - 70 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 9 - 280 000,00 PLN brutto,
– zadanie nr 10 - 80 000,00 PLN brutto.
2022-02-08 09:37 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 5:
Dzień dobry, zwracam się z prośbą o informacje w jakim stanie znajduje się konstrukcja dachów : zadanie nr.1 (Piaseczno) i zadanie nr.9 ( Nadarzyn) w jakim stopniu należy wymienić elementy konstrukcji ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że ocenił stan konstrukcji dachowych w obu przypadkach jako wymagający naprawy. Zamawiający informuje również, że ocenił, że do uzupełnienia będzie ok. 25 % elementów konstrukcji dachów.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

pytanie nr 5 i odpow [...].pdf

2022-02-04 13:25 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 4:
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia i czy jest to kwota gross czy netto.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w podziale na części.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytanie nr 4 i odpow [...].pdf

2022-02-03 11:09 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 3:
Proszę o wyznaczenie wizji lokalnej na budynku KP Nadarzyn ul. Warszawska 13 na dzień 04.02.2022 godzina 13.00

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że ustala termin wizji lokalnej na dzień 08.02.2022 r. na godz. 11:00. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenie się w ww. terminie do dyżurnego obiektu Komisariat Policji w Nadarzynie ul. Warszawska 13.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytanie nr 3 i odpow [...].pdf

2022-02-02 09:44 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 2:
Poproszę o wskazanie osoby z kontaktem w celu umówienia się na wizje lokalną w siedzibie KSP w Nadarzynie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że w celu wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca powinien złożyć wniosek o wyznaczenie wizji lokalnej za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytanie nr 2 i odpow [...].pdf

2022-01-28 15:18 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 287 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. Rozdz. V ust. 2 pkt 2 lit. b SWZ otrzymuje brzmienie:
„b) w każdym zadaniu - min
1 osobą - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,”

2. Rozdz. XI § 15 ust. 1 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Projektanta w branży architektonicznej (załącznik nr 3) – …………….. posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej nr …………. z dnia wydane przez (zgodnie z ofertą Wykonawcy);”

3. Wzór-Załącznik nr 7 poz. 1 kol. 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:
„Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej:
nr .......................................................... *
z dnia …......................................................*
wydane przez ................................................... ………………………........................*
Numer ewidencyjny …………………..… *(np. Mazowieckiej) Okręgowej Izby Architektów”.


W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy:
Wzór-Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Wzór-Załącznik nr 7 [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

2022-01-27 14:46 Natalia Ambrożewicz Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czy dopuszczacie Państwo oferty na renowacje dachów papowych w technologiach płynnej membrany polimocznikowej ( był wykonany remont w Łodzi ) zamiast technologii papa na papę ? Dzięki technologii płynnej membrany Polyurea oszczedza się czas i koszty robocizny w stosunku do tradycyjnej technologii.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany technologii opisanej w Załączniku nr 5 do SWZ na technologię płynnej membrany.


Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytanie nr 1 i odpow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1300