Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00036418/01 Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz skateparku w miejscowości Świętoniowa

Marek Mazur
Gmina Przeworsk
Deadlines:
Published : 26-01-2022 15:12:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.78 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 33.92 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPELNIANIU WARUNKÓW.docx docx 48.52 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx docx 50.4 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
przedmiar+dokumentacja zał. nr 5.zip zip 7387.64 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
UMOWA WZÓR.doc doc 203.5 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
WYKAZ OSÓB.doc doc 34 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
SWZ.docx docx 106.9 2022-01-26 15:12:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania, 04.02.2022.pdf pdf 206.41 2022-02-04 12:38:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 385.99 2022-02-10 11:38:08 Public message
informacja o wyborze oferty, 02.03.2022, cyfr..pdf pdf 388.31 2022-03-02 13:14:07 Public message
informacja o wyborze oferty, 02.03.2022.pdf pdf 82.95 2022-03-02 13:14:07 Public message

Announcements

2022-03-02 13:14 Marek Mazur informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 11:38 Marek Mazur informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł
2022-02-04 12:38 Marek Mazur odpowiedzi na pytania, 04.02.2022

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609