Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-22-049UN Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 8

Deadlines:
Published : 05-04-2022 09:14:00
Placing offers : 18-05-2022 08:15:00
Offers opening : 18-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 238.5 2022-04-05 09:14:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 125.12 2022-04-05 09:14:00 Proceeding
SWZ 049.pdf pdf 730.46 2022-04-05 09:14:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 36.64 2022-04-05 09:14:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 37.06 2022-04-05 12:05:52 Public message
odpowiedzi na pytania 49un.pdf pdf 458.31 2022-04-26 14:13:55 Public message
odpowiedzi na pytania 2 49un.pdf pdf 455.25 2022-04-28 12:40:02 Public message
umowa wzór po zmianach odp 2.docx.pdf pdf 140.95 2022-04-28 12:40:02 Public message
art 125 oświadczenie aktualizacyjne 49un.docx docx 13.8 2022-05-05 12:12:56 Public message
odpowiedzi na pytania 3 49un.pdf pdf 445.24 2022-05-05 12:12:56 Public message
ZMIANA SWZ 2 49un.pdf pdf 475.85 2022-05-05 12:12:56 Public message
ZMIANA SWZ 3 49un.pdf pdf 451.44 2022-05-10 13:21:37 Public message
załączniki edytowalne modyfikacja.docx docx 37.35 2022-05-10 13:21:37 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH 49un.pdf pdf 476.62 2022-05-17 09:48:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.14 2022-05-17 09:48:18 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA 049un.pdf pdf 187.2 2022-05-18 13:19:25 Public message
WYNIKI 049un.pdf pdf 195.63 2022-06-01 13:07:30 Public message
WYNIKI pak 3 049un.pdf pdf 192.53 2022-06-07 13:10:26 Public message

Announcements

2022-06-07 13:10 Marzena Sekuła wyniki pakiet 3

WYNIKI pak 3 049un.p [...].pdf

2022-06-01 13:07 Marzena Sekuła Wyniki

WYNIKI 049un.pdf

2022-05-18 13:19 Marzena Sekuła Protokół z otwarcia

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA [...].pdf

2022-05-17 09:48 Marzena Sekuła zmiana ogłoszenia i informacja o środkach

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-10 13:22 Marzena Sekuła UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert
2022-05-10 13:21 Marzena Sekuła Zmiana SWZ + załączniki wersja edytowalna

ZMIANA SWZ 3 49un.pd [...].pdf

załączniki edytowaln [...].docx

2022-05-05 12:12 Marzena Sekuła Odpowiedź na pytania + zmiana SWZ + załącznik nr 9

art 125 oświadczenie [...].docx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ZMIANA SWZ 2 49un.pd [...].pdf

2022-04-28 12:40 Marzena Sekuła Odpowiedzi na pytania 2 + umowa po zmianach

odpowiedzi na pytani [...].pdf

umowa wzór po zmiana [...].pdf

2022-04-26 14:13 Marzena Sekuła Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-04-05 12:05 Marzena Sekuła Załączniki edytowalne - korekta

załączniki edytowaln [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1487