Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOZ.V.010/DZP/15/22 Kompleksowe usługi prania i dzierżawy bielizny szpitalnej

Deadlines:
Published : 05-04-2022 09:36:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_001.pdf pdf 1946.31 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
specyfikacja_001.pdf pdf 11728.36 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 23.21 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ.xlsx xlsx 14.17 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1b.docx docx 15.67 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1c.docx docx 18.24 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
JEDZ załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 186 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 projektowane postanowienia umowy(3).docx docx 35.22 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie.doc doc 45.5 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
zalacznik nr 5 oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 44.5 2022-04-05 09:36:00 Proceeding
Załacznik nr 6 zobowiązanie podmiotu.doc doc 53.5 2022-04-05 09:38:07 Public message
Załacznik nr 7 oświadczenie z art 117.doc doc 44.5 2022-04-05 09:38:07 Public message
Załacznik nr 8 wykaz usług.doc doc 35 2022-04-05 09:38:07 Public message
modyfikacja zapisów swz_001.pdf pdf 495.94 2022-04-21 10:40:24 Public message
załącznik nr 8do swz_001.pdf pdf 210.55 2022-04-21 10:40:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_001.pdf pdf 1109.22 2022-04-26 10:25:19 Public message
Modyfikacja załącznika nr 1 i 6_002.pdf pdf 2115.37 2022-05-04 12:26:26 Public message
Załącznik nr 1 po modyfikacji.docx docx 24.12 2022-05-04 12:26:26 Public message
Załacznik nr 6 po modyfikacji zobowiązanie podmiotu.doc doc 55 2022-05-04 12:26:26 Public message
Pytanie nr 1_001.pdf pdf 717.69 2022-05-05 09:49:06 Public message
Pytanie nr 2_001.pdf pdf 2315.08 2022-05-06 09:46:45 Public message
Pytanie nr 3_001.pdf pdf 314.99 2022-05-12 10:55:35 Public message
modyfikacja składania i otwarcia ofert_001.pdf pdf 2413.58 2022-05-12 10:56:43 Public message
Załącznik nr 1 po II modyfikacji.docx docx 24.34 2022-05-12 10:56:43 Public message
ogłosenie o zmianie ogłoszenia_001.pdf pdf 623.44 2022-05-17 09:13:04 Public message
informacja z otwracia ofert_001.pdf pdf 255.05 2022-05-30 13:02:14 Public message
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystnijszej_001.pdf pdf 335.02 2022-06-23 14:19:54 Public message

Announcements

2022-06-23 14:19 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-05-30 13:02 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwraci [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 825 254,18 zł
2022-05-17 09:13 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w DUUE

ogłosenie o zmianie [...].pdf

2022-05-12 10:56 Dział Zamówień Publicznych Modyfikacja terminu składania ofert

modyfikacja składani [...].pdf

Załącznik nr 1 po II [...].docx

2022-05-12 10:55 Dział Zamówień Publicznych Pytanie nr 3

Pytanie nr 3_001.pdf

2022-05-06 09:46 Dział Zamówień Publicznych Pytanie nr 2

Pytanie nr 2_001.pdf

2022-05-05 09:49 Dział Zamówień Publicznych Pytanie nr 1

Pytanie nr 1_001.pdf

2022-05-04 12:26 Dział Zamówień Publicznych Modyfikacja załącznika nr 1 i 6

Modyfikacja załączni [...].pdf

Załącznik nr 1 po mo [...].docx

Załacznik nr 6 po mo [...].doc

2022-04-26 10:25 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-21 10:40 Dział Zamówień Publicznych Modyfikacja SWZ, oświadczenie o wykluczeniu

modyfikacja zapisów [...].pdf

załącznik nr 8do swz [...].pdf

2022-04-05 09:38 Dział Zamówień Publicznych Załączniki nr 6, 7 i 8 do SWZ

Załacznik nr 6 zobow [...].doc

Załacznik nr 7 oświa [...].doc

Załacznik nr 8 wykaz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1177