Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/044/403/22 Dostawa wyrobów medycznych: igły, strzykawki, wenflony

Deadlines:
Published : 05-04-2022 09:49:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 604.12 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
2. SWZ z załącznikami.pdf pdf 2163.25 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.28 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
4. Zał. nr 2 Formularz cenowy.xls xls 138.5 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
5. Zał. nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 377.99 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
7. Zał. nr 5,6,7,8 Oświadczenia.docx docx 20.62 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
8. Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 418.99 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
9. Zał. nr 10 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
10. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 790.36 2022-04-05 09:49:00 Proceeding
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji I.pdf pdf 68.15 2022-04-29 09:45:01 Public message
Zmiana SWZ - Zmiana terminu.pdf pdf 195.69 2022-04-29 09:45:01 Public message
Zmiana SWZ-Zmiana terminu..pdf pdf 647.58 2022-04-29 09:45:01 Public message
Odpowiedzi na pytania I..pdf pdf 1074.5 2022-05-04 14:28:10 Public message
Odpowiedzi na pytania I.pdf pdf 1131.5 2022-05-04 14:28:10 Public message
Zał. nr 2 Formularz cenowy - Po modyfikacji.xls xls 138 2022-05-04 14:28:10 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji II.pdf pdf 68.42 2022-05-11 09:12:04 Public message
Zmiana SWZ - Zmiana terminu II..pdf pdf 645.6 2022-05-11 09:12:04 Public message
Zmiana SWZ - Zmiana terminu II.pdf pdf 191.58 2022-05-11 09:12:04 Public message
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji III.pdf pdf 79.98 2022-05-18 13:07:17 Public message
Zał. nr 11 Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust 1 Pzp.docx docx 23.47 2022-05-18 13:07:17 Public message
Zał. nr 12 Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust 5 Pzp.docx docx 19.62 2022-05-18 13:07:17 Public message
Zmiany SWZ, zmiana terminu III..pdf pdf 840.71 2022-05-18 13:07:17 Public message
Zmiany SWZ, zmiana terminu III.pdf pdf 500.4 2022-05-18 13:07:17 Public message
Odpowiedzi na pytania II..pdf pdf 833.02 2022-05-18 14:12:19 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 1002.71 2022-05-18 14:12:19 Public message
Zał. nr 2 Formularz cenowy - Po modyfikacji II.xls xls 138 2022-05-18 14:12:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert - pismo.pdf pdf 623.76 2022-05-31 11:25:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1041.69 2022-05-31 11:25:54 Public message
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 212.96 2022-05-31 11:25:54 Public message

Announcements

2022-05-31 11:25 Elżbieta Borowik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwoty jakie przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego z podziałem na Zadania wynoszą:
Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 337 759,20 zł brutto
Zadanie 2 163 338,12 zł brutto
Zadanie 3 1 080,00 zł brutto
Zadanie 4 174 914,32 zł brutto
Zadanie 5 24 001,92 zł brutto
Zadanie 6 77 695,20 zł brutto
Zadanie 7 23 490,00 zł brutto
Zadanie 8 73 710,86 zł brutto
Zadanie 9 12 960,00 zł brutto
Zadanie 10 7 581,60 zł brutto
Zadanie 11 4 423,68 zł brutto
Zadanie 12 60 965,78 zł brutto
Zadanie 13 22 250,70 zł brutto
Zadanie 14 4 665,60 zł brutto
Zadanie 15 3 304,80 zł brutto
Zadanie 16 81,65 zł brutto
Zadanie 17 7 992,00 zł brutto
Zadanie 18 1 512,00 zł brutto
Zadanie 19 8 488,80 zł brutto
Zadanie 20 9 323,96 zł brutto
Zadanie 21 134,78 zł brutto
Zadanie 22 4 050,00 zł brutto
Zadanie 23 340,20 zł brutto
Zadanie 24 580,18 zł brutto
Zadanie 25 258,77 zł brutto
Zadanie 26 367,20 zł brutto
Zadanie 27 324,00 zł brutto
Zadanie 28 1 045,44 zł brutto
Zadanie 29 64,80 zł brutto
Zadanie 30 12 506,40 zł brutto
Zadanie 31 3 369,60 zł brutto
Zadanie 32 205,20 zł brutto
Zadanie 33 119 896,20 zł brutto
Razem: 1 162 682,96 zł brutto
2022-05-18 14:12 Elżbieta Borowik Odpowiedzi na pytania II

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał. nr 2 Formularz [...].xls

2022-05-18 13:07 Elżbieta Borowik Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji III, Zmiany SWZ, zmiana terminu III

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Zał. nr 11 Oświadcze [...].docx

Zał. nr 12 Oświadcze [...].docx

Zmiany SWZ, zmiana t [...].pdf

Zmiany SWZ, zmiana t [...].pdf

2022-05-11 09:12 Elżbieta Borowik Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji II, Zmiana SWZ - Zmiana terminu II

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Zmiana SWZ - Zmiana [...].pdf

Zmiana SWZ - Zmiana [...].pdf

2022-05-04 14:28 Elżbieta Borowik Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zał. nr 2 Formularz [...].xls

2022-04-29 09:45 Elżbieta Borowik Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, Zmiana SWZ - Zmiana terminu

Sprostowanie - Ogłos [...].pdf

Zmiana SWZ - Zmiana [...].pdf

Zmiana SWZ-Zmiana te [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1525