Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 53/KPW/STO/2022 Dostawa transportowej łodzi motorowej (2 szt.) dla potrzeb JW 3181

Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 19-04-2022 09:22:00
Placing offers : 18-05-2022 08:30:00
Offers opening : 18-05-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.9 2022-04-19 09:22:00 Proceeding
SWZ z załacznikami.zip zip 317.08 2022-04-19 09:22:00 Proceeding
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 1.doc doc 62 2022-04-21 13:03:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.88 2022-04-26 09:09:03 Public message
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 2.doc doc 58 2022-04-26 09:09:49 Public message
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 3 .doc doc 55.5 2022-05-11 14:31:40 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.doc doc 40.5 2022-05-20 14:06:59 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 85.68 2022-05-27 09:10:35 Public message

Announcements

2022-05-27 09:10 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-05-20 14:06 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].doc

2022-05-18 21:48 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
2022-05-18 08:30 Buyer message Wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 500 000 PLN.
2022-05-11 14:31 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiany SWZ nr 3

zapytania, wyjasnien [...].doc

2022-04-26 09:09 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiany SWZ nr 2

zapytania, wyjasnien [...].doc

2022-04-26 09:09 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-21 13:03 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiany SWZ nr 1

zapytania, wyjasnien [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754