Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 24/08/PN/2022 Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 15-04-2022 09:35:00
Placing offers : 18-05-2022 08:30:00
Offers opening : 18-05-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 341.08 2022-04-15 09:35:00 Proceeding
SWZ 24PN.pdf pdf 646.98 2022-04-15 09:35:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 305.65 2022-04-15 09:35:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 64.17 2022-04-29 10:10:56 Public message
SWZ 24PN zmiana.pdf pdf 647.62 2022-04-29 10:10:56 Public message
PYTANIA 1 .pdf pdf 198.69 2022-05-05 14:36:05 Public message
Zał. nr 6U- Formularz cenowy-zmiana.xlsx xlsx 12.93 2022-05-05 14:36:05 Public message
PYTANIA 2.pdf pdf 195.29 2022-05-06 11:20:14 Public message
SWZ 24PN zmiana 2.pdf pdf 648.35 2022-05-11 10:55:36 Public message
Zał. nr 6a- Formularz cenowy-zmiana.xlsx xlsx 17.95 2022-05-16 13:12:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.28 2022-05-18 11:45:24 Public message

Announcements

2022-05-18 11:45 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 08:30 Buyer message wartość gross zamówienia 591 996,60 zł w tym na : Część 1 - 128 829,95 zł, Część 2- 1 599,00 zł, Część 3- 48 265,20 zł, Część 4- 627,30 zł, Część 5- 87 967,88 zł, Część 6- 10 455,00 zł, Część 7- 17 222,00 zł, Część 8- 93 732,15 zł, Część 9- 81 865,47 zł, Część 10- 7 883,07 zł, Część 11- 58 089,49 zł, Część 12- 9 680,10 zł, Część 13- 9 700,40 zł, Część 14- 7 532,52 zł, Część 15- 13 794,45 zł, Część 16- 984,00 zł, Część 17- 4 841,28 zł, Część 18- 4 346,82 zł, Część 19- 1 338,24 zł, Część 20- 2 066,40 zł, Część 21- 1 175,88 zł
2022-05-16 13:12 Zamówienia Publiczne Załącznik nr 6a-Formularz cenowy- ZMIANA

Zał. nr 6a- Formular [...].xlsx

2022-05-11 10:55 Zamówienia Publiczne 2 zmiana SWZ

SWZ 24PN zmiana 2.pd [...].pdf

2022-05-06 11:20 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 2

PYTANIA 2.pdf

2022-05-05 14:36 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania i zmiana załącznika nr 6u do SWZ-formularz cenowy

PYTANIA 1 .pdf

Zał. nr 6U- Formular [...].xlsx

2022-04-29 10:10 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia i SWZ

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

SWZ 24PN zmiana.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1248