Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RG.271.7.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Ostroróg w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku ”

Agnieszka Kuligowska
Gmina Ostroróg
Deadlines:
Published : 15-04-2022 11:12:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2022-OJS075-202091-pl-ts.pdf pdf 141.04 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 760.23 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_1_Formularz_oferty.docx docx 26.56 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_2_OPZ.pdf pdf 404.77 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ_JEDZ.doc doc 321.5 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ_Wykaz_uslug.doc doc 94 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_GK.doc doc 89 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_6_do_SWZ_Wykaz_narzedzi.doc doc 95.5 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_7_do_SWZ_Oswiadczenie_o_aktualnosci_JEDZ.doc doc 89 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_8_do_SWZ_Oswiadczenie_RODO.doc doc 88 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_9_do_SWZ_Warunki_zmian_umowy.doc doc 99.5 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_10_do_SWZ_umowa_odpady.pdf pdf 304.03 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zal_nr_11_do_SWZ_Zobowiazanie_podmiotu.doc doc 94 2022-04-15 11:12:00 Proceeding
Zmiana_ogłoszenia_2022-OJS087-237446-pl-ts.pdf pdf 84.83 2022-05-04 09:40:28 Public message
Informacja-sig.pdf pdf 385.18 2022-05-04 09:40:28 Public message
SWZ_Zmiana_1-sig.pdf pdf 854.53 2022-05-04 09:40:28 Public message
Zal_nr_7_do_SWZ_Zmiana _Oswiadczenie_o_aktualnosci_JEDZ.doc doc 90.5 2022-05-04 09:40:28 Public message
Zal_nr_10_do_SWZ_zmiana_umowa_odpady.pdf pdf 306.02 2022-05-04 09:40:28 Public message
Załącznik nr 3 Jednolity europejski dokument zamowienia.docx docx 38.41 2022-05-04 09:40:28 Public message
SWZ_Zmiana_2-sig.pdf pdf 843.92 2022-05-05 14:51:58 Public message
Odpowiedź na pytanie -sig.pdf pdf 340.35 2022-05-05 14:51:58 Public message
InformacjaII-sig.pdf pdf 341.9 2022-05-10 09:38:41 Public message
Ogłoszenie_sprostowanie_2022-OJS090-248602-pl.pdf pdf 65.7 2022-05-10 09:38:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 368.31 2022-05-19 14:30:07 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze-sig.pdf pdf 377.98 2022-06-06 16:08:26 Public message

Announcements

2022-06-06 16:08 Agnieszka Kuligowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2022-05-19 14:30 Agnieszka Kuligowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-19 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 1.500.000,00 zł
2022-05-10 09:38 Agnieszka Kuligowska Informacja

InformacjaII-sig.pdf

Ogłoszenie_sprostowa [...].pdf

2022-05-05 14:51 Agnieszka Kuligowska W związku z wniesionymi pytaniami do dokumentacji przetargowej ww. postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający publikuje treść zapytania i podaje odpowiedzi

SWZ_Zmiana_2-sig.pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-05-04 09:40 Agnieszka Kuligowska Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Zmiana_ogłoszenia_20 [...].pdf

Informacja-sig.pdf

SWZ_Zmiana_1-sig.pdf

Zal_nr_7_do_SWZ_Zmia [...].doc

Zal_nr_10_do_SWZ_zmi [...].pdf

Załącznik nr 3 Jedn [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 781