Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2022 Remont mostu drogowego nad rzeką Nysa Szalona w Gniewkowie, gmina Dobromierz

Joanna Burban
Gmina Dobromierz
Deadlines:
Published : 22-04-2022 11:43:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.15 2022-04-22 11:43:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 1329.92 2022-04-22 11:43:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 2945.17 2022-04-22 11:43:00 Proceeding
Przedmiar robót.xlsx xlsx 18.65 2022-04-22 11:43:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 153.27 2022-04-22 11:43:00 Proceeding
scan_20220427133931.pdf pdf 245.18 2022-04-27 14:41:04 Public message
Informacja o modyfikacjach SWZ.pdf pdf 524.78 2022-05-06 12:17:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.71 2022-05-06 12:17:09 Public message
SWZ po modyfikacjach.pdf pdf 1331.03 2022-05-06 12:17:09 Public message
Załącznik nr 1 - wzór umowy po zmianie.pdf pdf 796.46 2022-05-06 12:17:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 550.01 2022-05-30 13:24:18 Public message

Announcements

2022-05-30 13:24 Joanna Burban Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 716.242,00 PLN brutto
2022-05-06 12:17 Joanna Burban Zamawiający informuje o wprowadzeniu modyfikacji do SWZ

Informacja o modyfik [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ po modyfikacjach [...].pdf

Załącznik nr 1 - wzó [...].pdf

2022-04-27 14:41 Joanna Burban Odpowiedź na pytanie do SWZ

scan_20220427133931. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 850