Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.1.9.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Złotniki Kujawskie

Rafał Kowalczyk
Gmina Złotniki Kujawskie
Deadlines:
Published : 26-04-2022 12:52:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Odpady 2022 GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE.pdf pdf 406.99 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty .docx docx 38.17 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.zip zip 84.77 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy .docx docx 18.36 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 17.8 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz usług.docx docx 17.85 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ projekt umowy.docx docx 64.25 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 84.1 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz sprzętu.docx docx 19.22 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. .docx docx 17.54 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych .docx docx 18.58 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.3 2022-04-26 12:52:00 Proceeding
Wyjasnienia treści SWZ.pdf pdf 192.75 2022-05-16 14:26:15 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty poprawiony .docx docx 38.27 2022-05-16 14:26:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 131.88 2022-05-30 10:57:29 Public message
Informacja o unieważnieniu .pdf pdf 92.34 2022-06-10 08:44:04 Public message

Announcements

2022-06-10 08:44 Rafał Kowalczyk Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-30 10:57 Rafał Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 600 000,00 zł
2022-05-16 14:26 Rafał Kowalczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjasnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 654