Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 51/2022 Dostawa leków różnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Zamówienia Publiczne
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Deadlines:
Published : 27-04-2022 09:47:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie TED.pdf pdf 440.05 2022-04-27 09:47:00 Proceeding
SWZ 51.pdf pdf 622.08 2022-04-27 09:47:00 Proceeding
PAKIETY LEKI 51.xlsx xlsx 25.26 2022-04-27 09:47:00 Proceeding
Formularz ofertowy 51.docx docx 32.06 2022-04-27 09:47:00 Proceeding
wzór um leki 51.doc doc 90 2022-04-27 09:47:00 Proceeding
JEDZ 51.doc doc 183.5 2022-04-27 09:47:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 1152.63 2022-05-13 09:57:54 Public message
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O 5K.pdf pdf 333.26 2022-05-13 10:56:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 1822.25 2022-05-13 10:56:05 Public message
Oświadczenie na podst. art. 5k.doc doc 50.5 2022-05-13 10:56:05 Public message
odpowiedzi 2.pdf pdf 389.1 2022-05-13 11:11:57 Public message
zestawienie ofert 51_.pdf pdf 638.2 2022-05-30 12:30:57 Public message
rozstrzygnięcie platforma zakupowa.pdf pdf 770.56 2022-06-17 12:45:23 Public message
rozstrzygnięcie część II platforma zakupowa.pdf pdf 747.44 2022-06-20 14:03:27 Public message
zestawienie założonych cen.xls xls 29 2022-05-30 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-20 14:03 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam drugą część rozstrzygnięcia.

Pozdrawiam
Anna Gędoś

rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-06-17 12:45 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
przesyłam rozstrzygnięcie.
Rozstrzygnięcie dotyczy pakietów: 1-4, 6-8, 12-13, 15-16, 19-20.
Wyniki dotyczące pozostałych pakietów zostaną przekazane w innym terminie.

Z wyrazami szacunku
Anna Gędoś

rozstrzygnięcie plat [...].pdf

2022-06-17 12:42 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-30 12:30 Zamówienia Publiczne Zestawienie z otwarcia ofert

zestawienie ofert 51 [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę zgodnie z załącznikiem

zestawienie założon [...].xls

2022-05-13 11:11 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedzi.
Z wyrazami szacunku
Anna Gędoś

odpowiedzi 2.pdf

2022-05-13 10:56 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączniku znajduje się informacja o zmianie zapisów w SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wzór oświadczenia dotyczącego art. 5k.
Z wyrazami szacunku
Anna Gędoś

INFORMACJA DLA WYKON [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Oświadczenie na pod [...].doc

2022-05-13 09:57 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedzi.
Z wyrazami szacunku
Anna Gędoś

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873