Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.9.2022.PG Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach

Deadlines:
Published : 28-04-2022 11:28:00
Placing offers : 19-05-2022 11:00:00
Offers opening : 19-05-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 1 700 000 zł.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.1 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia-sig.pdf pdf 305.36 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
zał. 1-formularz oferty.doc doc 81.5 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
zał. 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 20.82 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
zał. 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.46 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
zał. 5-wzór umowy.pdf pdf 494.12 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
zał. 6-PFU.zip zip 8756.78 2022-04-28 11:28:16 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 12.05.2022.pdf pdf 33.85 2022-05-12 10:56:02 Public message
zał. 2 -oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania -NOWE.docx docx 21.3 2022-05-12 10:56:02 Public message
Zmiana treści SWZ z 12.05.2022 r.-sig.pdf pdf 268.88 2022-05-12 10:56:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 267.61 2022-05-19 11:44:19 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 265.83 2022-05-31 09:57:37 Public message

Announcements

2022-05-31 09:57 Paweł Grudzień Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-19 11:44 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-19 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę gross 1 700 000 zł.
2022-05-12 10:56 Paweł Grudzień Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zał. 2 -oświadczenie [...].docx

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 497