Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.142.2022 Realizacji robót budowlanych dotyczących wykonania remontu konserwatorskiego elewacji Collegium Sanockiego w Krakowie – etap 3 oraz wymianą okna w pracowni Stryjeńskiego. Nr sprawy 80.272.142.2022

Jerzy Wordliczek
Uniwersytet Jagielloński
Deadlines:
Published : 28-04-2022 16:41:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
142-2022-ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.32 2022-04-28 16:41:00 Proceeding
142-2022-Załącznik A do SWZ.pdf pdf 25482.54 2022-04-28 16:41:00 Proceeding
142-2022-SWZ.docx docx 205.48 2022-04-28 16:41:00 Proceeding
142-2022-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.68 2022-05-16 07:59:29 Public message
142-2022-modyfikacja treści SWZ.docx docx 40.62 2022-05-16 08:29:43 Public message
142-2022-informacja z otwarcia ofert.docx docx 35.07 2022-05-20 15:32:45 Public message
142-2022-sprostowanie informacji z otwarcia.docx docx 46.55 2022-05-23 10:45:44 Public message
2022-142-wyniki s.pdf pdf 199.18 2022-06-22 14:58:11 Public message

Announcements

2022-06-22 14:58 Jerzy Wordliczek Szanowni Państwo,
W załączeniu zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.
z poważaniem
Jerzy Wordliczek

2022-142-wyniki s.pd [...].pdf

2022-06-22 14:54 Jerzy Wordliczek The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-23 10:45 Jerzy Wordliczek Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

142-2022-sprostowani [...].docx

2022-05-20 15:32 Jerzy Wordliczek Informacja z otwarcia ofert.

142-2022-informacja [...].docx

2022-05-20 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto:
w części 1: 138.695,28 PLN
w części 2: 14.916,04 PLN
2022-05-16 08:29 Jerzy Wordliczek Modyfikacja treści SWZ

142-2022-modyfikacja [...].docx

2022-05-16 07:59 Jerzy Wordliczek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

142-2022-ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 685