Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-14/2022 Dostawa materiałów biurowych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

Deadlines:
Published : 29-04-2022 11:41:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w celu wykonywania działalności w sektorze gospodarki wodnej określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą” lub Pzp. Zamówienie, którego wartość nie przekracza progów unijnych, nie podlega ustawie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.


Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zamawiający informuje, że oferty nie spełniające wymagań nie będą podlegały ocenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt : Zbigniew Drąg- Kierownik Działu Administracyjno- Gos[podarczego - tel. 728 930 851

lub poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO-14.pdf pdf 2387.54 2022-04-29 11:41:00 Proceeding
Załączniki wzory.zip zip 6965.84 2022-04-29 11:41:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 64.59 2022-04-29 11:41:00 Proceeding
pytania.pdf pdf 279.03 2022-05-09 13:18:16 Public message
ZO-14.docx docx 86.33 2022-05-10 12:47:03 Public message
ZO-14 Pytania i Odp.pdf pdf 1929.27 2022-05-13 08:53:18 Public message
tabela do pytań.pdf pdf 309.83 2022-05-13 08:53:18 Public message
Pytania.pdf pdf 557.8 2022-05-16 09:12:28 Public message
Załącznik 1A Wykaz cen.docx docx 52.86 2022-05-17 13:06:13 Public message
skanowanie0191.pdf pdf 572.28 2022-05-17 13:06:13 Public message
Wybór ZO-14.pdf pdf 209.37 2022-06-15 12:07:21 Public message

Announcements

2022-06-15 12:07 Izabela Szybisty Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór ZO-14.pdf

2022-05-17 13:06 Izabela Szybisty Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy.
Zmawiający dodaje zmieniony Załącznik nr Wykaz cen

Załącznik 1A Wykaz c [...].docx

skanowanie0191.pdf

2022-05-16 09:12 Izabela Szybisty Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Pytania.pdf

2022-05-13 08:53 Izabela Szybisty Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

ZO-14 Pytania i Odp. [...].pdf

tabela do pytań.pdf

2022-05-10 12:47 Izabela Szybisty Zamawiający informuje, iż składanie ofert w przedmiotowym postepowaniu odbywa się za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl. W związku z powyższym zmienia się treść Zapytania ofertowego nr ZO-14/2022 w zakresie sposobu składania oferty. Zmienia się treść Rozdz. VII oraz VIII Zapytania ofertowego.

ZO-14.docx

2022-05-10 12:45 Izabela Szybisty The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-09 13:18 Izabela Szybisty Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

pytania.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa materiałów biurowych zgodnie z OPZ 1 delivery Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Naruszewicza 18
35-055, Rzeszów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin związania ofertą - 45 dni - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 513