Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00141285/01. 22/PNP/SW/2022, „Dostawa narzędzi chirurgicznych ”

Deadlines:
Published : 29-04-2022 12:58:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
22- ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 75.09 2022-04-29 12:58:00 Proceeding
22 - SWZ.pdf pdf 482.24 2022-04-29 12:58:00 Proceeding
22 - Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SWZ.pdf pdf 377.9 2022-04-29 12:58:00 Proceeding
22 - Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy dostawy.pdf pdf 118.39 2022-04-29 12:58:00 Proceeding
22 - Załącznik nr 8 do SWZ -opis przedmiotu.pdf pdf 139.38 2022-04-29 12:58:00 Proceeding
informacja dla wykonawców.pdf pdf 244.54 2022-05-06 12:27:57 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 22.4 2022-05-06 12:27:57 Public message
informacja dla wykonawców — II.pdf pdf 245.04 2022-05-12 10:15:28 Public message
22- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 21.51 2022-05-12 10:15:28 Public message
22 - Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1042.84 2022-05-17 12:19:27 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 253.86 2022-05-20 09:15:52 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 272.46 2022-05-20 11:43:18 Public message

Announcements

2022-05-20 11:43 Zamówienia Publiczne zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-20 09:15 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-05-17 12:19 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

22 - Odpowiedzi na p [...].pdf

2022-05-12 10:15 Zamówienia Publiczne Informacja dla wykonawców II

informacja dla wykon [...].pdf

22- ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-05-06 12:27 Zamówienia Publiczne Informacja dla wykonawców

informacja dla wykon [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599