Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BKŚ.I.271.3.2022 Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską.

Anna Antonik
Gmina Oleśnica
Deadlines:
Published : 04-05-2022 13:06:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogloszenie_o_zamowieniu_OSP_Pieczonogi_2022.pdf pdf 170.83 2022-05-04 13:06:00 Proceeding
2.SWZ_OSP_Pieczonogi_2022.pdf pdf 1277.04 2022-05-04 13:06:00 Proceeding
3.Załączniki_do_SWZ_OSP_Pieczonogi_2022_Wersja_edytowalna.zip zip 121.9 2022-05-04 13:06:00 Proceeding
4.Załączniki_do_OPZ_OSP_Pieczonogi_2022.zip zip 39689.62 2022-05-04 13:06:00 Proceeding
5.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_OSP_Pieczonogi_2022.pdf pdf 39.08 2022-05-05 08:05:13 Public message
6.Informacja_z_otwarcia_ofert_OSP_Pieczonogi_2022_podpisana.pdf pdf 560.88 2022-05-19 14:26:35 Public message
7.Informacja_o_wyborze_oferty_OSP_Pieczonogi_2022_podpisana.pdf pdf 504.21 2022-06-10 13:12:07 Public message

Announcements

2022-06-10 13:12 Anna Antonik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7.Informacja_o_wybor [...].pdf

2022-05-19 14:26 Anna Antonik WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający – Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

6.Informacja_z_otwar [...].pdf

2022-05-19 12:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn zm.) informuję, że Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 680 000,00 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
2022-05-05 08:05 Anna Antonik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.05.2022 r.

5.Ogloszenie_o_zmian [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507