Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS – 7/TT – 7/2022 Roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Klonowej w Kielcach.”

Deadlines:
Published : 04-05-2022 14:05:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na

roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Klonowej w Kielcach.”


Szanowni Państwo,


postępowanie prowadzone zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 907.99 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 1A Projekt zagosp. terenu - przyłącze Klonowa Charaziński.pdf pdf 29507.96 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 1B STWiORB - Klonowa Charazińscy - przyłącze.pdf pdf 738.79 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 5 Wizja lokalna.docx docx 17.89 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 6 Wykaz robot.docx docx 19.89 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 7 Wykaz osob.docx docx 18.46 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 8 Oswiadczenie o posiadaniu polisy.doc doc 34 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 9 Oswiadczenie od Wykonawcy.docx docx 16.32 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 10 Wzor umowy.pdf pdf 745.91 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Zal.nr 11 Klauzula informacyjna - RODO.pdf pdf 720.7 2022-05-04 14:05:00 Proceeding
Ogloszenie.pdf pdf 656.56 2022-05-05 09:23:17 Proceeding
Zal.nr 2 Oferta.docx docx 30.43 2022-05-04 14:05:00 Criterion
Zal.nr 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 18.05 2022-05-04 14:05:00 Criterion
Zal.nr 4 Oswiadczenie o spelnianiu warunkow.docx docx 21.31 2022-05-04 14:05:00 Criterion
Zestawienie ofert.pdf pdf 426.54 2022-05-19 14:08:33 Public message
Ogloszenie o uniewaznieniu ZS-7-TT-7-2022.pdf pdf 620.28 2022-05-25 08:51:58 Public message

Announcements

2022-05-25 08:51 Agata Stanisławska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie o uniewaz [...].pdf

2022-05-19 14:08 Agata Stanisławska Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Proszę załączyć Druk oferty - załącznik nr 2 do SWZ Attachment required

Zal.nr 2 Oferta.docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
3 Dokumenty - Proszę załączyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SWZ

Zal.nr 3 Oswiadczeni [...].docx

(0)
4 Dokumenty - Proszę załączyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ

Zal.nr 4 Oswiadczeni [...].docx

(0)
5 Dokumenty - Proszę podać pełne dane firmy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372